Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

Vragen aan Politiek en Parlement

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De PvdA, VVD en D66 zijn het volstrekt oneens over een tijdelijk lager minimumloon


De Gooi- & Eemlander van 9 oktober 1996

Spanning in paars over superlage beloningen


    Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 zijn het volstrekt oneens over het kabinetsvoorstel voor een tijdelijk lager minimumloon. Pogingen om de crisis tussen de coalitiepartners te beslechten zijn tot nog mislukt Woordvoerders van de partijen achten de kans op een oplossing nihil. VVD en D66 dreigen nu in de Tweede Kamer met de hulp van de oppositie hun gelijk te halen.

VVD en D66 vinden dat het wetsvoorstel van PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken) niet ver genoeg gaat. Melkert geeft werkgevers de mogelijkheid een aangenomen langdurig werkloze tijdelijk minder te betalen dan het minimumloon. De werkloze is verplicht dat te accepteren mits de beloning niet lager is dan de bijstandsuitkering. Omdat voor kostwinners de bijstand gelijk is aan het minimumloon, heeft het wetsvoorstel voor hen geen gevolgen

Alleenstaande ouders kunnen verplicht worden tijdelijk te gaan werken voor negentig procent van het minimumloon (hun bijstandsniveau) en voor alleenstaanden hoeft de werkgever nog maar zeventig procent van het minimumloon op tafel te leggen. VVD en D66 vinden, dat het wetsvoorstel koetwinners en beschermt. Volgens beide partijen zouden deze twee groepen ook verplicht moeten worden om voor zeventig procent van het minimumloon te werken. De sociale dienst kan dan met toeslagen eventueel bijspijkeren.

Voor de PvdA gaan de ideeën van de twee coalitie partners 'te ver'. Woordvoerder Van Zijl zet de zaak zwaar aan. Hij benadrukt dat het hier om "een principieel punt gaat". Hij wijst erop, dat minister Melkert zelf van PvdA-huize - de kant van de PvdA kiest. Een vertrouwelijk overleg gisteren tussen de coalitiepartners en Melkert, heeft de partijen echter niet tot elkaar gebracht.

    Laatste poging

De irritatie bij VVD en D66 is groot, omdat het tijdelijk verlagen van het minimumloon al in het regeerakkoord was aangekondigd Het steekt beide partijen dat deze zaak nog steeds sleept, terwijl de plannen voor de zogeheten Melkertbanen (een PvdA-wens) al wel volop worden uitgevoerd. Volgende week doet de coalitie een laatste poging om de meningsverschillen bij te leggen. Lukt dat niet, zoals wordt verwacht, dan zullen VVD en D66 de steun van CDA te zoeken om zo een meerderheid voor hun plannen te krijgen

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!