Verzoek aan Stichting Natuur en Milieu om een
Kort Geding te starten tegen Gebr. van Aarle BV


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Verzoek om een Kort Geding te starten tegen het bedrijf gebr. van Aarle BV

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               PERSOONLIJK.

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            28 december 1997
Sint Oedenrode        verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       naar 030-2331311  
Fax. 0413-490386       op 30 december 1997 

Afgegeven met bewijs van ontvangst.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.

  Mijn kenmerk: AB/28127.

  Uw procedurenummer 97/7141 VEROR V38 BB.

  Betreft: Verzoek om een Kort Geding te starten tegen het bedrijf gebr. van Aarle B.V.

  
  
  Aan:
   A.J.M. van den Biggelaar (directeur),
   Stichting Natuur en Milieu,
   Donkerstraat 17,
   3511 KB Utrecht.


  Geachte Heer van de Biggelaar,


Uw stichting heeft als doelstelling om het milieu en natuur te beschermen.

Bijgevoegd vindt U mijn bezwaarschrift van 28 december 1997 (kenmerk: AAR/28127) aan Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode. (bijlage). Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes en overige gewolmaniseerde bouwwerken die dienen als showmodel er bij Gebr. Van Aarle B.V. al 6 jaar lang staan in strijd met de bestemming, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Burgemeester en Wethouders gedogen al 6 jaar lang dat de Gebr. van Aarle B.V. hiermee strafbare feiten (misdrijven) pleegt. Burgemeester en Wethouders voeren al 6 jaar lang dit gedoogbeleid om witte boorden criminelen heel veel geld te laten verdienen aan de jaarlijkse diffuse dumping van zo'n 6000 kg. Arseenzuur en 9000 kg. Chroomtrioxide (= levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen) via de door gebr. Van Aarle B.V. geproduceerde gewolmaniseerde tuinhuisjes en overige eindproducten.

Bij U is bekend dat arseenzuur een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht, dat chroomtrioxide een zwarte lijststof is voor lucht en dat betreffende stoffen zo gevaarlijk zijn voor natuur, milieu en mens dat die via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit de compartimenten water, bodem en lucht moeten worden geweerd.

Ik richt om die reden aan U het verzoek hieromtrent tegen het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. een Kort Geding te starten. U wint betreffend Kort Geding per definitie. Ik kan U namelijk, met onherroepelijke uitspraken van de Raad van State en rechtbank aan onderbouw, het bewijsmateriaal leveren dat de in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes er al 6 jaar lang staan in strijd met de bestemming, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

De winst voor de natuur en het milieu als gevolg van dat Kort Geding zal gigantisch zijn. Ik vertrouw er daarom op dat U tegen het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. op zeer korte termijn een Kort Geding start en met mij daarover in overleg treedt. Tevens vertrouw ik erop dat ik U (natuur en milieu) hiermee van dienst ben.

Met vriendelijke groeten,  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • H. v/d Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.
 • J. Juffermans, de Kleine Aarde te Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON te Amsterdam.
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie te Panheel.
 • tr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) te Huizen.


Bijlage:

Mijn bezwaarschrift van 28 december 1997, kenmerk AAR/28127, aan Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode (5 pagina's).