Verbod op gebruik geïmpregneerd hout bij water


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Zuiveringschap Rivierenland gaat het gebruik van geïmpregneerd hout verbieden

Brabants Dagblad

Brabants Dagblad

11 juli 1996


Van onze verslaggeefster

ZALTBOMMEL - Het Zuiveringschap Rivierenland gaat het gebruik van geïmpregneerd hout in en nabij oppervlaktewateren verbieden. Met dit verbod wil het zuiveringschap het oppervlaktewater in het rivierenland verbeteren.

Geïmpregneerd hout mag in de toekomst alleen nog maar worden gebruikt, wanneer het zuiveringschap hiervoor een vergunning geeft. Het bewerkte hout wordt, volgens het zuiveringschap door particulieren, bedrijven en overheden gebruikt bij de bouw van oeverkanten, aanlegsteigers en bruggen.

Geïmpregneerd hout gaat langer mee dan onbehandeld hout, omdat het is bewerkt met zouten die zware metalen bevatten die na verloop van tijd vrij komen in het water. Dit kan leiden tot ernstige schade aan planten en dieren