De Groenen in Nijmegen met een persbericht


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

RVU-omroep besteedt aandacht aan het arseen-schandaal

De Groenen

DE GROENEN

Fractie Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6 kamer 23                tel; 024-3292484
6511 PP Nijmegen                     Postgiro 5856137
Per fax- totaal 5 pagina's

Nijmegen, 1 mei 1996
Aan: De regionale pers

Persbericht

RVU BESTEEDT AANDACHT AAN ARSEEN-SCHANDAAL

Groenen-adviseur Ad van Rooij staat centraal in documentaire

Nijmegen - De educatieve Omroep RVU besteedt op maandag 13 mei op Nederland 3 (21.03 - 21.28 uur) aandacht aan "De zaak van Rooij". Middelpunt van de documentaire is Ad van Rooij, die jarenlang ten strijde trekt tegen het impregneren van hout met zogenaamde "wolmanzouten". Daarin zitten het zwaar giftige arseen en chroom-VI.

Het bedrijf Hickson Garantor, dat ook in Nijmegen gevestigd is, heeft enige jaren geleden, tegen diverse Europese regels in, toestemming gekregen om dit bestrijdingsmiddel op de markt te brengen. De Groenen voeren, sinds ze in de gemeenteraad van Nijmegen zitten, zowel binnen als buiten de raad actie om de praktijken van de houtverduurzamingsbranche, en met name Hickson Garantor, aan de kaak te stellen.

Ad van Rooij adviseert De Groenen daarbij. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het recente succes, dat De Groenen samen met Weurt +, Vereniging Dorpsbelang Hees en de Vereniging Stedelijk Leefmilieu recent boekten: het verbranden van (onder andere geïmpregneerd) hout bij de Nijmeegse EPON-centrale is dankzij een uitspraak van de Raad van State stilgelegd.

Voor nadere info: Toine van Bergen 024-3452585 / 3292484

Ad van Rooij 0431-476137

  Bijlagen:
 • Persbericht RVU
 • Artikel "Het arseenschandaal" uit het blad "Milieudefensie"