Griffier slordig met verzoek om wraking van mr. M.H. Kobussen


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

U (Uw griffier) gaat voor de zoveelste keer zeer slordig met mijn brieven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            21 december 1997
Sint Oedenrode        verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       073 - 6816371  
Fax. 0413-490386       op 21 december 1997 

Afgegeven met bewijs van ontvangst.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.

  Mijn kenmerk: WRA/21127.

  Uw procedurenummer 97/7141 VEROR V38 BB.

  Betreft: Uw brief van 16 december 1997 inzake bovengenoemde procedure.

  
  
  Aan:
   Mr. H.F.M. Hofhuis (persoonlijk),
   President van de Arrondissementsrechtbank,
   sector bestuursrecht, Postbus 90155,
   5200 MH 's-Hertogenbosch.


  Geachte Heer Hofhuis.

De brief van Uw griffier van 16 december 1997, inzake mijn beroepschrift van 1 juli 1997, kenmerk RBB/01077/B (Uw nummer: Awb 97/7141) heb ik in goede orde ontvangen. Daarin maakt Uw griffier mij kenbaar dat die nog geen antwoord heeft ontvangen op zijn brief van 25 november 1997 in bovengenoemde zaak. Dit verbaast mij omdat ik bij brief van 14 december 1997 (kenmerk WRA/14127) aan U persoonlijk mijn antwoord heb verstuurd.

Betreffend antwoord heeft U op 15 december 1997 om 00:51 uur op fax nr. 073 - 6816371 ontvangen. Ook heeft mijn vrouw betreffend antwoord op 15 december 1997 met bewijs van ontvangst afgegeven bij uw rechtbank.

Hieruit leid ik af dat U (Uw griffier) voor de zoveelste keer zeer slordig omgaat met mijn brieven en zelfs met mijn verzoek om wraking van mr. M.H. Kobussen. Om die reden verzoek ik U binnen Uw rechtbank uit te zoeken waar mijn brief van 14 december 1997 (kenmerk: WRA/14127) gebleven is en mij dat vóór 1 januari 1998 schriftelijk kenbaar te maken.

Tevens verzoek ik U vóór 1 januari 1998 inhoudelijk te reageren op mijn brief van 14 december 1997, die ik aan U persoonlijk heb gericht. Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland.


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • Drs. O. Hendriks, medewerker bij Tweede Kamerlid Hendriks, Postbus 20018, 2500 EA, 's-Gravenhage.
 • A.J. Loijkens, Speciale juridische hulpverlening, Ringbaan Oost 219, 5014 GD Tilburg.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo, E-mail j.hop3@chello.nl
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • tr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) Westkade 227, 1273 RJ te Huizen.
 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA te Heusden.
 • C. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP te Elshout.