Uitnodiging voor de "open dag" bij loonbedrijf M. v/d Heuvel


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Verantwoordelijke personen nodigen wij uit voor de "open dag" bij loonbedrijf M. v/d Heuvel

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


   
                     Aan: Gemeente Sint Oedenrode
                        Postbus 44
                        5490 AA Sint Oedenrode
  
	
	
  Sint Oedenrode, 7 juni 1998.

  
  Aan: - Alle Raadsleden, persoonlijk,
     - Burgemeester en Wethouders,
     - Controlerend ambtenaar G. van Aarle,
     - Burgemeester P. Schriek als hoofd van de politie,
     - Brigadier de Heer Voets, regionale politie.
  

OPEN DAG

Bovengenoemde personen nodigen wij uit voor de "open dag" bij loonbedrijf M. v/d Heuvel op zaterdag 13 juni 1998 tussen 14.00 uur en 19.00 uur.

Deze "open dag" hebben wij georganiseerd omdat controlerend ambtenaar G. van Aarle, al dan niet in het bijzijn van brigadier de heer Voets, nagenoeg wekelijks het bedrijventerrein van loonbedrijf M. v/d Heuvel binnensluipen met als doel hem af te schilderen als een topcrimineel.

Recent nog op 4 juni j.]. omstreeks 13.30 uur zijn ambtenaar G. van Aarle, brigadier de heer Voets en nog een vrouwelijke brigadier langs de poort het bedrijventerrein van M. v/d Heuvel binnengeslopen zonder dat hij thuis was. (de poort was afgesloten) Toevallig kwam M. v/d Heuvel thuis aangereden toen zij reeds zo'n 10 meter op zijn bedrijventerrein waren binnengedrongen.

De heer v/d Heuvel pakte toen zijn fototoestel en heeft ambtenaar G. van Aarle, brigadier de heer Voets en betreffende vrouwelijke brigadier op zijn eigen terrein gefotografeerd. Brigadier Voets dreigde toen M. v/d Heuvel met aanhouding en het afpakken van het fotorolletje als hij nogmaals een foto durfde te maken.

Deze al vele maanden continue voortdurende acties, dreigende taal e.d. van controlerend ambtenaar G. van Aarle hebben M. v/d Heuvel reeds vele tienduizenden guldens gekost. De psychische schade die G. van Aarle daarmee heeft aangericht aan M. v/d Heuvel, zijn vriendin, zijn kinderen en zijn ouders is reeds enorm.

Uitnodigingen voor bedrijfsbezoeken, waarbij M. v/d Heuvel en het door M. v/d Heuvel ingeschakeld deskundig bureau "het Ecologisch Kennis Centrum B.V." aanwezig kunnen zijn, worden door G. van Aarle steeds op een dreigende toon van de hand gewezen.

UITNODIGING

Om aan deze mensonwaardige praktijken van controlerend ambtenaar G. van Aarle en brigadier de heer Voets een einde te maken, nodigen wij U allen uit voor de "open dag" bij M. v/d Heuvel op a.s. zaterdag 13 juni 1998 tussen 14.00 uur en 19.00 uur.

Om een en ander ordelijk te kunnen laten verlopen verzoeken wij U het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor 12 juni 1998 schriftelijk te berichten wie van deze uitnodiging gebruik wenst te maken. U kunt op een hartelijke ontvangst rekenen.

Deze uitnodiging hebben wij laten registreren bij de Sociale Databank Nederland op site-adres http://www.sdnl.nl/milieu16.htm

Hoogachtend,


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  DirecteurM. v/d Heuvel, Eigenaar, loonbedrijf.

Deze uitnodiging is op 7 juni 1998 per fax 0413 - 478060 verstuurd
en op 8 juni 1999 met ontvangstbevestiging bij de gemeente afgegeven