Parlementaire enquête milieuwetgeving I


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

PvdA wil een parlementair onderzoek naar de naleving van de milieuwetgeving

PvdA Kamerlid Feenstra wil parlementair onderzoek


Eindhovens Dagblad van 8 december 1997

Den Haag - De PvdA wil een parlementair onderzoek naar de naleving van de milieuwetgeving. Aanleiding is de illegale gifopslag van het bedrijf Van den Anker in Son en Breugel. Het distributiebedrijf in chemicaliën beschikt niet over de vereiste milieu-vergunning.

Het PvdA-Kamerlid Feenstra noemt de zaak ernstig en eist opheldering van minister De Boer (PvdA, Milieu). Daarnaast wil hij een parlementair onderzoek naar de verstrekking van milieu-vergunningen en de naleving daarvan, zo zegt hij in het wekelijks verschijnende PvdA-vlugschrift. Van de Anker kocht vier jaar geleden grond op industrieterrein Ekkersrijt. Het Sonse bedrijf is gespecialiseerd in de distributie en opslag van landbouwchemicaliën en reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Van den Anker beschikt over een tijdelijke vergunning om 5000 ton zwaar giftige bestrijdingsmiddelen en 11.000 ton ontsmettingsmiddelen op te slaan. De gemeente Son en Breugel gaf twee keer een bouw- en milieuvergunning af, die telkens nietig werden verklaard door de Raad van State. Maar de gemeente gedoogt het bedrijf, dat volop draait en uitbreidingsplannen heeft in Roosendaal.

Twee jaar geleden vernietigde de Raad van State een milieuvergunning voor Van den Anker, wegens het ontbreken van het veiligheidsrapport. Omdat de gemeente dat zag aankomen was al een tweede vergunning in de maak. Die werd eind vorig jaar afgewezen omdat het bij de milieuvergunning horende veiligheidsrapport niet aan alle eisen voldeed.

Tegen deze vergunning hadden Milieudefensie Son en Breugel, de Werkgroep voor Natuurbehoud en Milieubeheer Eindhoven en een omwonende bezwaar gemaakt. De Raad van State vond dat het rapport een berekening van de kans op gevaarlijke, ongewone voorvallen ontbeerde. De Raad van State buigt zich momenteel over een derde vergunning, waartegen weer vier bezwaarschriften ingediend zijn. Bovendien moet er voor het bedrijf een rampenbestrijdingsplan gemaakt worden door de regio. Het openbaar Ministerie in Den Bosch signaleerde in 1995 dat het bedrijf de wet overtrad, maar greep niet in, onder andere omdat het destijds nog in aanbouw was en de vergunning om formele redenen geweigerd was.