Pleitnota voor Mr. F.J.M. Houben met bedenkingen tegen mobiele houtshredderinstallatie


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Bedenkingen tegen een zevental ontwerpbesluiten voor mobiele houtshredderinstallaties

Sint Oedenrode,
22 september 1997.
Verstuurd per fax
073 - 6133555.


  Aan: Mr. F.J.M. Houben (persoonlijk),
  Voorzitter van Gedeputeerde Staten
  van de Provincie Noord Brabant,
  Postbus 90151,
  5200 MC 's-Hertogenbosch.

  Geachte Heer Houben,

Vorige week ben ik door Uw ambtenaar J. Voesenek telefonisch uitgenodigd voor de hoorzitting op 24 september 1997 om 16.15 uur ter behandeling van mijn bedenkingen tegen een 7-tal ontwerpbesluiten mobiele houtshredderinstallaties van 16 juli 1997.

Bijgevoegd vindt u de pleitnotitie welke ik op 24 september 1997 om 16.15 uur wil toelichten (bijlage). Uit die inhoud kunt U opmaken dat hier zeer zware misdaad in het spel is, waarbij de in geding zijnde 7-tal bedrijven worden gebruikt (misbruikt) als dekmantel. Om die reden heb ik reeds telefonisch contact opgenomen met de volgende bedrijven:

  H. Wagenaars, milieuservice Boxtel B.V. te Boxtel.
  J.H. Laarakkers B.V. te Sambeek.
  Gebr. Dijkhoff B.V. te Heeswijk-Dinther.

Tot mijn stomme verbazing blijkt dat zij als direct betrokken partij door J. Voesenek niet zijn uitgenodigd voor de hoorzitting op 24 september 1997 om 16.15 uur. Ook is mij gebleken dat J. Voesenek na ruim 1 maand nog geen afschrift van mijn ingediende bedenkingen van 20 augustus 1997 (incl. bijlagen) aan hen heeft opgestuurd.

Hiermede is voor mij vast komen te staan dat J. Voesenek dit doet in opdracht van de zware georganiseerde misdaad welke zich binnen Uw provincie heeft weten te infiltreren. Om die reden richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek hiernaar een onafhankelijk onderzoek te laten instellen waarbij alle betrokken partijen worden gehoord en mij dat schriftelijk te bevestigen.

Tevens richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek een afschrift van mijn bedenkingen van 20 augustus 1997 (inclusief 26 bijlagen) te versturen aan betreffend 7-tal bedrijven en mij dat schriftelijk te bevestigen. Ook richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek de hoorzitting uit te stellen, zodat na uitnodiging de 7 betrokken bedrijven op de hoorzitting aanwezig kunnen zijn.

Ik heb voor hen namelijk niets te verbergen. Sterker nog, ik voorkom daarmee dat zij het slachtoffer worden van de zware georganiseerde misdaad welke zich binnen Uw provincie heeft weten te infiltreren.

Tevens verzoek ik U het tijdstip van een nieuw te houden hoorzitting waarbij betrokken 7-tal bedrijven worden uitgenodigd, af te stemmen met mijn zeer drukke agenda.

  Hoogachtend,

  
  
  C.c.

  C.J. van Noort en Zn B.V. te Dongen
  J.H. Laarakkers B.V. te Sambeek.
  H. Wagenaars Milieu service Boxtel B.V. te Boxtel.
  Coppens afvalverwerking B.V. te Heerle.
  Baetsen Internationaal Transport B.V. te Veldhoven.
  Van Boekel Zeeland B.V. te Zeeland.
  Gebr. Dijkhoff B.V. te Heeswijk Dinther.

Bijlagen: Mijn pleitnotitie voor de hoorzitting van 24 september 1997 om 16.15 uur (4 pagina's).