Milieuschandaal op videotape


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Giftige stoffen veroorzaakt een milieuprobleem van onvoorstelbare omvang


    Videotape geeft inzicht in milieuvervuiling

Belangstellenden kunnen tegen een kostendekkende prijs van fl. 35 een kopie bestellen waarop een aantal televisie-interviews zijn te zien die handelen over werkelijk gigantische vergiftiging van grond en water.

Met name het superwolmanzout, arsenicumzout, en chroom-6 verbindingen die tot de allerzwaarste vergiften behoren, en die uiterst kankerverwekend zijn, zelfs bij zeer lage doses, komen vandaag met tonnen tegelijk in het milieu. Het conserveren van hout met deze giftige stoffen veroorzaakt een milieuprobleem van onvoorstelbare omvang.

De commerciële belangen die een grote rol spelen lijken vaak sterker te zijn dan alle waarschuwingen van deskundigen. Belangenverstrengeling en falend openbaar bestuur zadelt de komende generaties op met gevaarlijke en ziekmakende toekomst. Wij hebben de sleutel in handen om een verziekt milieu voor onze kinderen te voorkomen of te laten ontstaan. Openbaarheid is hier essentieel.

Voor bestelling van deze zeer onthullende tape:


Hoogachtend,


    Ing. A.M.L. van Rooij

    Milieu- en Veiligheidskundige