Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Commentaar Milieudefensie: Kruistocht
EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Eindelijk een verbod op het impregneren van hout met zogeheten wolmanzouten

 

Milieudefensie

van september 1998


    Door de redactie

Komt er eindelijk een verbod op het impregneren van hout met zogeheten wolmanzouten? Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen heeft dit voornemen onlangs kenbaar gemaakt, omdat gewolmaniseerd hout schadelijk is voor het milieu en, volgens datzelfde college, mogelijk ook voor de volksgezondheid. Na een hoorprocedure en het behandelen van eventuele bezwaren kan het verbod nog dit jaar van kracht worden.

De kwestie verdient aandacht omdat ze zo bizar is. Wolmanzouten bestaan uit een cocktail van arseen, chroom en koper. Arseen en chroom zijn zwarte-lijststoffen die volgens de Nederlandse en Europese wetgeving niet in het milieu mogen komen. Toch heeft de minister van milieu de toelating van wolmanzouten enkele keren verlengd, zelfs tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede kamer. De voormalige minister van milieubeheer Alders heeft de Kamer indertijd op onnavolgbare wijze geantwoord dat gewolmaniseerd hout in de afvalfase chemisch afval is, behalve als het bouw- en sloopafval betreft. Dan mag het worden gestort en verbrand.

De Tweede Kamer treft blaam, omdat ze genoegen nam en neemt met deze onverkwikkelijke uitleg. Ook de milieubeweging gaat niet vrijuit, omdat ze wel een paar keer haar tanden liet zien mar niet doorbeet toen de materie lastig en slepend werd. Dat het nu wellicht tot een verbod op wolmanzouten komt, is vrijwel uitsluitend de verdienste van de milieu- en veiligheidskundige Ing. A. van Rooij uit Sint-Oedenrode. Met de hardnekkigheid van een pitbull voert hij al tien jaar een kruistocht tegen wolmanzouten. Dat hij daarbij evenveel vrienden als vijanden maakte, nam hij op de koop toe.

Zijn kruistocht is nog niet voorbij, omdat veel vragen onbeantwoord zijn. Waarom gaf nota bene de minister van Milieubeheer al die jaren toestemming voor het dumpen van verboden stoffen in hout - en uiteindelijk ook in het milieu? Wie draait er voor de kosten op als al die groen uitgeslagen klimrekken, glijbanen, vlonders en tuinhuisjes uit chemisch afval blijken te bestaan?

 Milieudefensie