André Tatartchouk onthult enkele feiten over de
werkwijze van de vreemdelingendienst en de BVD


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie


Rotterdam, 26 augustus 1998

26/08/1998 12:29 010-2763626


HARRISONS MEGACOPY FAX
PAG. 01


Geachte heer Brockhus,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van gisteren zend ik u een korte beschrijving van sommige feiten:

- Ik was op 20 februari 1998 in mijn eenzame in penitentiair centrum Nieuwersluis onverwachtelijk en zonder opgave van redenen door een grote aantal mensen in uniform aangevallen tijdens het eten, ze hebben me in handboeien geslagen en op vernederende en onmenselijke wijze gemarteld, daarbij hebben ze geprobeerd me te dwingen voor autoriteiten te werken terwijl dit al eerder bekend was dat ik dat niet wil doen om religieuze redenen.

- Beschrijving van martelingen: ik was in eenzame cel hard en herhaaldelijk op mijn hoofd en andere levensbelangrijke organen geslagen door een aantal mensen in uniform welke toegang tot sleutels van mijn cel kennelijk hadden. Ze hebben daarbij op zeer brutale wijze een aantal beledigingen geuit, op dezelfde tijd lieten ze weten dat ze van mijn pijn, mijn angst en mijn machteloze situatie plezier kregen.

- Later hebben ze mijn hand bijna gebroken en ze keken in de ogen om te weten of dat voldoende veel pijn deed, ze waren boos dat ik niet schreeuwde, ze maakten mijn hand steeds meer kapot, ze hebben daarbij een stuk vlees en huid van mijn linke hand afgenomen, ze hebben me ook op verschillende andere manieren gemarteld. Tijdens deze martelingen deden ze steeds pogingen om me te dwingen om voor Nederlandse staat te werken; toen ze begrepen hadden dat dit toch niet zou lukken hebben ze mijn gezicht tegen de vloer geduwd en daarna een prik in mijn achterhoofd gegeven, de bedoeling daarbij was dat ik dood zou gaan. Kort na deze prik heeft een van hun in mijn ogen gekeken en zei tegen iemand: "Hij overleeft dat wel, . . ., wat nu?". Iemand beantwoorde toen "Grapjes maken".

- Deze groep mensen ging nog een tijd met het martelen door louter voor eigen plezier aangezien dit al duidelijk zou moeten zijn dat ik toch niets tegen mijne religieuze overtuigingen ging doen en dat ik in iedere geval voor Nederlandse regering niet ga werken. Daarna was ik nog steeds in handboeien naar een andere isoleercel overgebracht (ze hebben me gedragen aangezien ik niet kon lopen), daar waren alle kleren van mij gescheurd en ik was naakt en in mijn eigen bloed op de vloer gegooid, daarna hadden ze me nog gemarteld. Ik was toen misselijk van pijn en harde slagen op mijn hoofd geworden en ik moest overgeven, toen stopten ze, ze waren zeker met hun werk tevreden: lachend wisselden ze met elkaar ervaringen.

- Ik was toen naakt in mijn eigen bloed, vuil en restjes van voedsel die ik moest overgeven in de cel achtergelaten. Ik kon niet eens bewegen maar ik heb dat overleefd. Later moest ik naar buiten gaan, ik kon toen mijne kleren terug niet hebben en zelfs sokken mochten niet en ik moest door sneeuw bijna naakt en in soort van "slippen" die men op zijn voeten draagt als die naar de badkamer gaat en zonder sokken buiten staan. Dit was eind van februari en dit was koud; tijdens het martelen was een arts niet aanwezig en later kreeg ik ook medische hulp niet aangeboden;

- Ik heb erover geklaagd, mijn klacht was ongegrond verklaard, ik heb beroep ingesteld, een paar dagen geleden heb ik bericht >gekregen dat beroepscommissie mijn beroep ongegrond verklaard, daarbij heeft men met mijn verklaring rekening niet gehouden, maar wel met een onbekende voor mij rapport. Beroepscommissie beschrijft deze rapport als "uitvoerige en gedetailleerde" en acht de gang van zaken zoals geschetst in deze rapport aannemelijk. Ik mocht deze rapport niet zien en tegen beslissing van deze beroepscommissie zouden geen rechtsmiddelen open staan. Mijn beroep is beoordeeld op de grond van valse en anonieme rapport die ik bovendien niet mag lezen, de hele zaak is onherkenbaar verdraaid. Dat was waarschijnlijk niet de bedoeling dat ik dat zou overleven en nog in gezonde verstand zou blijven, daarom doen Nederlandse autoriteiten zo enthousiast pogingen om me te beschilderen als iemand die een geloofwaardige getuige niet zou kunnen zijn.

- Nederlandse autoriteiten misbruiken bovendien het feit dat niet alle mensen goed op de hoogte zijn van bepaalde juridische snufjes. Zo bijvoorbeeld een kwestie van mijn nationaliteit is een moeilijke juridische kwestie en sommige mensen die proberen de waarheid naar boven te krijgen in verband met pogingen van Nederlandse autoriteiten me dwingen tot handelingen, die in strijd met mijne religieuze overtuigingen zijn, krijgen onverwachtelijk een advies van een andere kant: 'Vraag hem eerst wat zijn nationaliteit is en dan weet je meteen met wie je spreekt'.

- In feite is kwestie van mijn nationaliteit nog een andere kwestie waarin Nederlandse autoriteiten me onrecht aangedaan hebben. U kunt bijvoorbeeld aan volgende "adviseur" me over mijn nationaliteit te vragen een vraag stellen bijvoorbeeld: is dat waar dat Nederlandse autoriteiten hebben me ingeschreven in vreemdelingenadministratie als een onderdaan van Rusland, en volharden in deze stelling en op dezelfde tijd richten zich niet naar Russische maar naar Oekraïense autoriteiten met verzoeken om informatie omtrent mij nationaliteit. En dat terwijl ze in bezit van mijn nationaal paspoort zijn en volgens alle bronnen juist paspoort een bewijs van een nationaliteit vormt? Ik denk dat dit vraag enthousiasme van zulke "adviseur" kan verminderen.

- Dit zijn geen toevallige gebeurtenissen maar wel beleid zoals vele medewerkers van verschillende bestuur en advies organen me medegedeeld hebben, ik kan niet geloven dat Nederlandse bevolking over deze onmenselijke beleid zou weten en hem zou steunen, daarom zoek ik zo brede mogelijke publiciteit om tot de rechtvaardigheid, waarheid en respect voor de wetgeving te komen. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor alle mensen belangrijk is.

- Als er niets gedaan wordt kan iedereen morgen opgepakt worden en in dezelfde of slechtere situatie komen daarbij wordt dat met gelach en met verschillende verzinsels gedekt. Het feit dat Nederlandse autoriteiten in zulke kwesties bewust liggen lijkt me een gevaarlijke teken voor democratie en voor de moderne samenleving aangezien mogelijkheden van moderne staat om individu te vernietigen of vernederen heel groot zijn. En als een staat die zichzelf als zeer democratisch wereldwijd bekend wil maken zulke praktijken steunt en nog met valse retoriek dekt kan dat gevaar voor democratische proces in hele wereld betekenen.

Hoogachtend,


A. Tatarthouk, 26-08-98


Mijn adres:

Ik woon op de Mathenesserlaan 316 a
3021 HX Rotterdam. (Dat is 'n hotel)
Ik ben bereikbaar op buzzer: 0659-679624
Telefoon van het hotel: 010-4255795 (T-2117)
Hotel-fax 010-4777321.

Iedereen kan mij bellen of schrijven voor meer informatie.

    Commentaar:

    Het bovenstaande verslag is slechts een korte weergave van de ervaringen van André Tatartchou met de Nederlandse immigratie- en vreemdelingendienst, die hij in een urenlang persoonlijk gesprek naar voren bracht. Hij komt over als iemand die weet waar hij het over heeft. Tatartchouk is afgestudeerd wiskundige aan de universiteit van Kiev. Hier en daar is er voor de leesbaarheid een punt of een komma veranderd. Inhoudelijk is de tekst origineel van de fax overgenomen.