uitleg menu-items


Link-pagina naar maatschappelijke organisaties die meewerkten

Het menu aan de linkerkant van het scherm geeft de volgende mogelijkheden om de internet-sites op de CD-ROM te openen:
Gebieden en thema's geeft twee lijsten met trefwoorden: een met gebieden en een met thema's:
Bij gebieden gaat het om onderdelen van de samenleving, zoals politieke of maatschappelijke organisaties of de media.
Bij thema's gaat het om de thema's voor maatschappijleer, waarnaar de eindtermen voor het eindexamen zijn ingedeeld.
Wordt er een gebied of thema gekozen, dan verschijnt een lijst van onderwerpen over dat gebied of thema met over elk onderwerp extra informatie en kan er telkens door een onderwerp aan te klikken de gekozen pagina worden geopend.
Alle sites beknopt geeft een lijst van korte titels in alfabetische volgorde. Door een onderwerp in die lijst aan te klikken wordt de betreffende pagina geopend.

Trefwoorden geeft bovenaan de letters van het alfabet. Door een letter te kiezen verschijnt er telkens een lijst met trefwoorden die beginnen met de gekozen letter. Het gaat in totaal om bijna 1000 trefwoorden die aangeklikt kunnen worden. Door een trefwoord in die lijst aan te klikken wordt de betreffende pagina geopend.

Maatschappij geeft een lijst met korte titels over maatschappelijke onderwerpen. Door een titel in die lijst aan te klikken wordt de betreffende pagina geopend.

Politiek geeft een lijst met korte titels over onderwerpen uit de politiek, zoals politieke partijen en overheden. Door een titel in die lijst aan te klikken wordt de betreffende pagina geopend.

Media geeft een lijst met korte titels die te maken hebben met massacommunicatie en massamedia.

Milieu geeft een lijst met korte titels over milieu-onderwerpen en milieu-groepen.

Wetgeving geeft een lijst met korte titels over wetgeving.

Overige geeft een lijst met korte titels over onderwerpen die niet bij de vorige onderdelen zijn in te delen.

Organisaties geeft een lijst van de organisaties en personen die toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun site. De linker lijst geeft het oorspronkelijke adres van de organisatie op internet en de rechter lijst de plek op de CD-ROM.

Link-pagina . . . . . SDN homepage

Disclaimer