Nederlandse melkveeboeren eisen betere prijs voor hun melk en werk

Melkprijzen . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <====> SDN . . Agrarische sector

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB)
organiseren nieuwe melkacties in Nederland

Johan, Rob, Jos, Gretha en Wim,

Hierbij voldoende bewijs dat LTO, melkfabrieken, Productschap Zuivel en vele andere instanties niets willen veranderen aan de melkprijs voor veehouders. Dus moeten zij het zelf doen. De Sociale Databank Nederland en EuroStaete begrijpen deze acties. Jos, jouw artikel sluit hier exact op aan.

De hoogste Co÷peratiebestuurders van Friesland-Campina, Kees Wantenaar, Sybren Attema
zijn veel te weinig echte boerenbestuurders

De Duitse en Franse landbouwministers en uit zes andere landen eisen in een gezamenlijke
brief aan Europees commissaris Mariann Fischer Boel aanvullende maatregelen voor zuivelsector

De Dutch Dairymen Board (DDB) stapt uit het ketenoverleg over de zuivelcrisis.
Dit heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

Het zogenaamde ketenoverleg heeft ÚÚn concreet ding opgeleverd:
LTO en de boerenbonden DDB en NMV zijn het volledig oneens.

Ruim eenderde van alle melkveehouders slaagt er ondanks de lage melkprijzen
nog steeds in om te voldoen aan de aflossingsverplichtingen.

De hoge heren van FrieslandCampina hebben gesproken.
Daar werd je niet vrolijk van.

De bruto inkomsten van het gemiddelde melkveebedrijf zijn in het eerste
halfjaar van 2009 met bijna 37.000 euro, ofwel 41 procent gedaald.

Jos de boer: Niet alleen de bollentelers verkeren in zwaar weer.
De gehele agrarische sector deelt dit leed.Gelukkig zijn de banken coulant

Nederlandse melkveehouders blijven meer melkquotum aankopen.
Dit blijkt uit de jongste gegevens van het Productschap Zuivel (PZ)

De melkaanvoer bij FrieslandCampina en ook bij enkele andere zuivelbedrijven blijft
onverwacht hoog Dit blijkt uit gegevens en uitlatingen van de betreffende bedrijven.

De melkpoederprijzen op de internationale internetveiling van de Nieuw-Zeelandse
zuivelgigant Fonterra zijn 25,8 procent gestegen.

Particuliere melkverwerker Nemelco houdt de melkprijs gelijk
op een niveau van Ç 22,56 per 100 kilo exclusief btw.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB)
organiseren mogelijk nieuwe melkacties in Nederland.

Nu komt Pieter van Vollenhoven er weer mee: er moet meer onteigend worden
voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

"LTO neemt regie om uit melkprijsimpasse te komen". Dat was het opwekkende nieuws
van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. Of is het een lachertje?

De melkprijzen zijn op twee manieren zorgelijk. Ten eerste zijn ze veel te laag en
ten tweede zijn de verschillen tussen de co÷peraties te groot.

De productie van zuivel in de Verenigde Staten krimpt. Dat blijkt uit gegevens van NASS,
het statische bureau voor de Amerikaanse landbouw

  SDN-rubrieken
  Ecologisch Kennis Centrum
  NUL-optie als finale oplossing voor milieuvervuiling
  Hans de Zoete is blij met SDN en EKC-website
  Nederlandse melkveeboeren eisen een betere prijs voor hun melk en werk
  Studentenproject van het Agrarisch Opleidings Centrum "Groene Delta" Dordrecht
  Studentenproject over Wolmanzouten van Agrarisch Opleidings Centrum 'Groene Delta'
  Raad van State pleegt strafbare feiten, waarvan aangifte is gedaan bij de politie
  Brits kalfsvlees voor minima opgeëst en lijst van gefaxte organisaties
  Nederlandse armen eisen het vlees van Britse kalveren met BSE
  Nederlandse veehouders bundelen krachten vanwege milieuwetgeving

  Terug naar het begin