U stelt zelfs dat de internationale verwevenheid ruimte biedt voor een sociaal- en werkgelegenheidsbeleid Parlementaire vragen . . . . . SDN homepage