Politieke correspondentie


Parlementaire vragen . . . . . SDN homepage


SoZaWE-logo ------------------------           Ministerie van Sociale Zaken
           en Werkgelegenheid


  De heer R.M. Brockhus            Postbus 90801
  Westkade 227                2509 LV Den Haag
  1273 RJ Huizen               Anna van Hannoverstraat 4
                        Telefoon 070 - 3334444
                        Telefax 070 - 3334033


  Uw Brief         Ons kenmerk      Doorkiesnummer
  d.d. 11 november 1996  ASEA/WPS/96/1116    070-3335010


  Onderwerp        Datum         Contactpersoon
  Verzorgingsstaat     14 januari 1997    A. v.d. Meerendonk