Politieke correspondentie


Parlementaire vragen . . . . . SDN homepage
         Ministerie van Sociale Zaken
     en Werkgelegenheid

  De heer R.M. Brockhus              Postbus 90801
  Westkade 227                   2509 LV Den Haag
  1273 RJ Huizen                  Anna van Hannoverstraat 4
              http://www.sdnl.nl/            Telefoon 070 - 3334444
              http://www.sdnl.nl/            Telefax 070 - 3334033


  Uw Brief          Ons kenmerk          Doorkiesnummer
  d.d. 4 juli 1996      ASEA/WPS/96/0604       070-3335010


  Onderwerp              Datum         Contactpersoon
  Concurrentiepositie Nederland    19 AUG. 1996     A. v.d. Meerendonk
  in relatie tot verzorgingsstaat