Met nitraat wordt weer dezelfde fout gemaakt als met ammoniak

Melkprijzen . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <====> SDN . . Agrarische sector

Over de verzuring van de bossen hoor je helemaal niet meer. Waarom niet?
       Agrarische ontwikkelingenPeter Verstegen: Met nitraat wordt er weer dezelfde fout gemaakt als met ammoniak

Stemmingmakerij van Brinkhorst, zegt Nederlandse Melkveehouders Vakbond over milieuschade

Peter Verstegen: De Kwaadsteniet is de kwaadste niet! Ammoniak neutraliseert verzuring

Nederlandse melkveehouders schrijven Tweede Kamerfractielid van de VVD over gezondheid

Brief van P. Verstegen aan Astma Fonds en Nederlandse Ver. voor CARA of Astma patiënten

Rondetafelgesprek ammoniakbeleid: Bossterfte door zure regen gepasseerd station

De blunders onder de ammoniak-mythe in VROM-brochure 'Zure Regen' (1994)

De Asbest Mythe. Hoe ons gidslandje door eco-bureaucraten van VROM op hol kan slaan

Dr. G.J. de Jong schrijft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en visserij

Geert Grunneger: Wist U dat in ons land de grootste leugenbank in Den Haag staat?

Nederlandse Melkveehouders Vakbond: de kwestie van het nitraat in grondwater bestudeerd

Gezamenlijk pers bericht: Onzinnige milieuregels kosten samenleving miljarden

Nederlandse Melkveehouders Vakbond: 'Ammoniak vernietigt smog en voorkomt zure regen'