Alle 200 koeien van boer Pauw overleden aan 'mysterieuze' ziekte in vuil slootwater
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Statenlid Gonnie Meerten van Provinciale Staten in Noord-Brabant stelt moeilijke vragen

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aan: College van Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht


Artikel 21


Geacht College,

Naar aanleiding van een krantenartikel in het Brabants Dagblad d.d. 26-6-1999, met als onderwerp: "Alle 200 koeien van boer Pauw overleden aan 'mysterieuze' ziekte in vuil slootwater", wil ik U de volgende vragen stellen.

Vraag 1:

  In de nacht van 29 op 30 juni 1999 regende het pijpenstelen. Op vete plaatsen meer dan mm in twee uur. 'Hoe vaak is dit het laatste jaar al gebeurd?

Vraag 2:

  Stel een woonkern heeft gemiddeld 20 HA bebouwd gebied, afwaterend op het riool. De buffercapaciteit van het riool is 4 mm regenval per uur. Bent U met mij van mening dat na een half uur de overstort begint?

Vraag 3.

  Het dioxine-schandaal is nog maar net de doofpot in, de export van kippen en eieren kruipt uit het dal of nu blijkt een volgend, wellicht nog groter schandaal. Koeien gaan met honderden dood, duizenden dieren zijn ziek! Produceren die wellicht zieke melk, zieke boter, zieke kaas en of ziek vlees?

Vraag 4:

  Worden mensen daar ook wellicht ziek van?

Vraag 5:

  Wie gaat nu de klok luiden bij het RIZA, RIVM, RIMH, Volksgezondheid, Zuiveringschappen, Landbouw-organisaties, Milieubescherming, enz.?

Vraag 6:

  Wie is verantwoordelijk en aanspreekbaar?

Vraag 7:

  Bent U met mij van mening dat de kruik zolang te water gaat tot dat hij breekt?  Met vriendelijke groeten.

M.M.A. Meerten-Schoenmakers
P. Kersten