Het Boschmolenplan een natuurjuweel in het Midden-Limburgse
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Statenlid Gonnie Meerten van Provinciale Staten in Noord-Brabant stelt moeilijke vragen

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aan: Burgemeester K. Van Soest
raadhuisplein 1
6097 AS Heel


Stichting Sociale Databank Nederland
E-mail adres: sdn@planet.nl
Site adres: sdnl.nl/meerten8.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)

  Betreft: Open brief


Edelachtbare Burgemeester K. Van Soest,

Naar aanleiding van een krantenartikel in het Limburgs Dagblad, d.d. 22-01-1999, met als onderwerp: "Burgemeester Heel ergert zich aan Statenlid Meerten", waarin U verder foetert: "Ze moet zich niet bemoeien met zaken die alleen de gemeente aangaan", wil ik nader ingaan. Het zal U als eerste burger van Heel wellicht bekend zijn dat het waterwingebied Boschmolenplas mij zeer na aan het hart ligt. Niet om persoonlijke redenen, maar omdat deze ongekend grote drinkwaterbron naar mijn mening de belangrijkste is die wij in Limburg hebben, en deze met alle mogelijke middelen moet worden gekoesterd.

Hierdoor zal het mogelijk zijn dat de generaties na ons goed en betaalbaar drinkwater kunnen consumeren vanuit de Limburgse bodem en niet indirect rioolwater uit de Maas. Het realiseren van de vierhonderd geplande vakantiebungalows door Aqua Terra, c.q. Baggen, vormen naar mijn mening een niet-denkbeeldige bedreiging dat dit waterwingebied dat teloor zou kunnen gaan.

Zowel Aqua Terra, noch U, noch de provincie, kunnen enige garantie afdwingen, dat vervuiling en verkwisting van goed water wordt voorkomen. De reeds aanwezige vervuiling in uw gemeente, en daarbij wijs ik op de naftavervuiling nabij de Sluisweg die eveneens in het waterwingebied ligt, roept bij U weinig bezorgdheid op. Hierbij staat U niet alleen maar de provincie deelt uw mening. Ik was en ben nog steeds van mening dat vervuiling in een waterwingebied onaanvaardbaar is.

Ik heb als statenlid een eed afgelegd. Door deze eed heb ik de verantwoordelijkheid op mij genomen op de meest verantwoordelijke wijze met de belangen van de gemeenschap in Limburg om te gaan. Ik ben van mening dat deze belangen beter gediend zijn wanneer in dit waterwingebied deze ecologische tuin wordt gerealiseerd, dan Aqua Terra zijn gang te laten gaan. Wanneer mijn standpunt U ergert, troost U dan met de gedachte dat ik van mijn kant het allerbeste voor heb met het mensdom en in het bijzonder met onze jeugd. Hoe uw belangen liggen, daarvoor geldt uw eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer onze natie mij ter verantwoording roept wil ik dat met een vrij en onbezwaard geweten kunnen doen. Laat de volgende gedachtegang eens door uw hoofd gaan: Wanneer dit waterwingebied door vervuiling en verkwisting ten onder dreigt te gaan, zal bij toekomstige generaties de ergernis over deze teloorgang als gevolg van een foutief bestuurlijke beslissing voortduren; wanneer mijn naam, uw naam, alsook die van de overige provinciebestuurders reeds lang in vergetelheid zijn geraakt.


  Met vriendelijke groeten.


  M.M.A. Meerten-Schoenmakers P. Kersten


Bijlage: Het Boschmolenplan een natuurjuweel in het Midden-Limburgse