Statenlid G. Meerten (Unie55+) over corruptie rond de Boschmolenplas en Aqua Terra

EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Statenlid Gonnie Meerten van Provinciale Staten in Noord-Brabant stelt moeilijke vragen

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Aan:

  Minister dr. J. Pronk
  Ministerie van VROM
  Postbus 20951
  2500 EZ Den Haag


  Datum 21-9-1998


Limburg, Graaf 42, 6101 CE Echt

  Excellentie,

Bij deze verzoek ik U een diepgaand onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van Aqua Terra (met onbekende aandeelhouders) c.q. Dhr. Baggen.

Aqua Terra, volgens Mr. Duijnstee een lege BV, heeft de Maasplassen, campings, landbouwgronden, enz. in 1996 van de Provincie Limburg gekocht voor de prijs van 6,5 miljoen gulden.

Een bankgarantie van Mees en Hope, zes en een half miljoen gulden, enkele zinnetjes op een velletje papier. De herkomst van dit geld is onbekend. Het College van Gedeputeerde Staten stelt dat dit geen geld is van eventuele witwas-operaties, zwart geld of drugsgeld. Dit stellige 'ja-antwoord' van het College van Gedeputeerde Staten kan toch even stellig onderbouwd worden. Het moet dan toch ook vaststaan waar dit geld vandaan komt.

Het geplaatste kapitaal van 1,5 miljoen is meteen gestort, ook de herkomst van dit geld is onbekend. De publicatiestukken en de balans 1988 van Aqua Terra worden op 2 november 1992 vastgesteld en door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 231. Aqua Terra is opgericht op 7-1-1986 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 1 september 1987 onder nummer 624766, dus 1 en 3/4 jaar later.

  Aqua Terra kan en mag alles.

Ik noem enkele voorbeelden: het kunnen en mogen bouwen door N.V. Aqua Terra (thans een familie-BV) van luxe vakantiehuizen op de in wezen 'vergiftigde' grond van Brandt/Eiland (ge, Maasbracht) alsmede nu weer (met een groot horecabedrijf) op de oevers van de zeer kwetsbare Boschmolenplas Fase B, liggende met Fase C in het grondwaterbeschermingsgebied, althans daarin gepland. Voorts ligt de bouw van vele vakantiebungalows van Aqua Terra in de lijn der verwachtingen.

Aqua Terra heeft de Provincie Limburg enkele Maasplassen te koop aangeboden voor plm. 19 miljoen gulden. Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft geen gebruik genaakt van haar voorkeursrecht, om de grootste waterbron van Limburg, zo niet van Nederland terug te kopen van Aqua Terra. Terwijl de Boschmolenplas Fase B een belangrijke rol speelt bij de bescherming van het spaarbekken voor drinkwater, Panheel fase C.

Aqua Terra heeft haar directeur dhr. Baggen dit gedeelte verkocht voor plm. 16 miljoen gulden (waaronder de Boschmolenplas voor plm. 900.000 gulden). Dus meer dan drie miljoen gulden onder de waarde. Aqua Terra heeft aan een aantal agrariërs grond aangeboden in ruil om bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, hun procedures stop te zetten. In mijn ogen wordt hier obstructie gepleegd aan onze onafhankelijke rechtsstaat.

Tot slot dit: naar aanleiding van de uitspraak (schorsingsverzoek) door Staatsraad Dolman, dat het Boschmolengebied MER-plichtig is, zegt het College van Gedeputeerde Staten in Dagblad De Limburger d.d. 12-3-1998 het volgende: 'De uitspraak van de Raad van State over het vakantiepark Boschmolenplas houdt geen stand'.

Vreemd genoeg is het advies van ir. B.H. Jansen, van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak: 'Ook zonder de Boschmolenplas is een goede drink- en industriewatervoorziening in Limburg gewaarborgd', als U de brief van 25 juni 1996 van het College van Gedeputeerde Staten leest is dit advies volstrekt onjuist.

Inmiddels teken en verblijf ik met de meeste gevoelens van hoogachting


 M.M.A. Meerten-Schoenmakers
  
  Bijlagen:

  Open brief aan Gedeputeerde M. Vestjens 1 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 2 Brief van Gedeputeerde Staten van 25 juni 1996 3 LLTB krantenknipsel DL 4 Beslissing Raad van Staten, schorsing 5 Schade in jachthavens 6 Limburgse corruptie gemoedelijk geregeld 7 verdroging van regionale natuurgebieden aangepakt 8 Arboretum in Boschmolengebied te Heel 9 Brief van de Provincie Limburg aan Provinciale Staten 10 Mijn visie over het Boschmolengebied Art. 21 vragen 11 Herstructurering Aqua Terra 12 Verkoopakte Aqua Terra aan Dhr. Baggen 13 Koehandel 14 Statenstuk J-728 15 WML heeft geen belangstelling 16 Brief aan Minister Jorritsma (geen antwoord) 17 Artikel 21 (waarom wijziging)? 18 Baggerdiepte Boschmolenplas 19 GS controleren financiën van Aqua Terra niet 20 Artikel 21 vragen inzake zwart geld 21 De Provincie beantwoordt de vragen inzake zwart geld 22 De kosten van de notariële akte 23 Betalingscondities en volksvertegenwoordiger 24 Verdwenen documenten 25 Reactie van GS op verdwenen documenten rond Aqua Terra 26 Unie 55+ verzoekt om reactie op publicaties in de pers 27 Grondtransacties en investeringen van Aqua Terra 28 Jaarstukken 31-12-1988, en goedkeuring 2-11-1992 29 De lege BV Aqua Terra, brief Mr. J. Duynstee 30 Wyckerveste 1983 31 Wyckerveste 1983 33