Gonnie Meerten (Unie55+) schrijft G.S. Limburg "Behoud 'T Woelige Nest
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Statenlid Gonnie Meerten van Provinciale Staten in Noord-Brabant stelt moeilijke vragen

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Aan:

  College van Gedeputeerde Staten Postbus 5700
  6202 MA Maastricht
  Datum 28-1-1998


  Edelachtbaar College,

"Behoud 'T Woelige Nest" Rabobank Simpelveld 1079.04.020

SPOED: Artikel 21

Geacht College,

Wij doen een dringend beroep op uw College om op zeer korte tijd een financiele bijdrage ad Fl. 25.000 beschikbaar te stellen voor de kinderen van 'T Woelige Nest te Simpelveld.

Dit verzoek dient U te beschouwen als een noodkreet. De Stichting van 'T Woelige Nest heeft een kort geding aangespannen tegen Mw. Tieman betreffende (begrotingstekort) achterstallige huurpenningen. Op 18 februari 1998 wil Mr. A. Adelmeijer (Rechtbank Maastricht) een plan de campagne hebben, "inzake betaling huurpenningen" anders zal Pleegmoeder Tieman met haar pleegkinderen het pand 'T Woelige Nest moeten verlaten.

'T Woelige Nest is een opvangadres voor jongens. Deze jongens al dan niet gehandicapt wonen hier in gezinsverband. Het voortbestaan van 'T Woelige Nest is voor deze jongens van zodanig groot belang omdat dit wellicht voor hun de enige plek is waar het mogelijk is menswaardig te worden begeleid, in de warme uitstraling van een gezin. Wij zijn van mening dat bovengenoemde aanvraag volledig past in de subsidieregeling van de Provincie Limburg, te weten: beleidsterrein jeugdwelzijn.

Vertrouwende op een optimale clementie en een zeer spoedige afhandeling, verblijven wij met vriendelijke groeten. Zie Internet-adres SDN: sdnl.nl/meerten6.htm


de heer en mevrouw Meerten


M.M.A. Meerten-Schoenmakers
P. Kersten.
GRAAF 42
6101 CE Echt.

P.s.:

Heden 13-2-98 heb ik een onderhoud gehad met deputé Marten Eurlings, portefeuillehouder zorg en Welzijn in de provincie Limburg, betreffende onze hulpvraag voor de kinderen van het woelige nest tew Simpelveld. Hij heeft toegezegd onze brief in alle welwillendheid te bekijken.