Ingezonden brief, naar aanleiding van uw artikel betreffende overlast Edelchemie

EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Vragen over verontreinigde grond tussen Eijsden en Roermond

Ingezonden brief naar aanleiding van een artikel in het Limburgs Dagblad van 8 januari 1998.

Betreffende: overlast Edelchemie.

De rechter, genaamd de heer Brouns, is naar mijn mening niet geheel okselfris en heeft zich uit populistische overwegingen, mede gestuurd door op sensatie gerichte kranten, op het verkeerde been laat plaatsen. Plaats daar hij het feit dat de lokale wethouder, de heer Brouns, al jarenlang probeert Edelchemie de nek om te draaien dan is de "soap-opera", genoemd geuroverlast, compleet

Navelstarende milieuorganisaties, niet gehinderd door gebrek aan kennis van zaken, heffen graag het beschuldigende vingertje op en vinden daarbij in Nederland gretig gehoor. Dat hierdoor onschuldigen geslachtofferd worden speelt daarbij geen enkele rol. Terwijl Nederland bijna verzuipt in de milieu-gedoogbeschikkingen van bedrijven die maar wat mogen aanrotzooien, neem daarbij de illegale milieudelicten die de overheid het liefst verdonkeremaand, dan worden aan Edelchemie eisen gesteld waaraan geen enkel bedrijf kan voldoen.

Edelchemie wordt sedert jaar en dag gediscrimineerd en gekoeioneerd. Wanneer de extreem strenge milieueisen zoals die gelden voor Edelchemie eveneens zouden gelden voor overige bedrijven in Nederland dan zou dit betekenen dat de werknemers van o.a. DSM, ENCI, LA PIN US, SOLVAY of Mega-Buggenum deze week nog naar het arbeidsbureau konden gaan omdat hun broodwinning gesloten werd. Het industriële kloppend hart van ons land, RlJNMOND-BOTLEK, zou in een keer worden teruggeworpen naar het stenen tijdperk.

Dit lijkt horror-science fiction, maar in de Midden-Limburgse plaats Heel is dit scenario A.D. 1998, week 2, werkelijkheid geworden. Nogmaals: Edelchemie wordt sedert jaar en dag gediscrimineerd en gekoeioneerd. Men kan zich afvragen waarom: De genialiteit van Nevels is zo gevreesd, zijn nuloptie is door chemisch Nederland niet te evenaren dat dit een zodanige jalousie afroept dat dit zelfs machtsondermijnend is voor chemische concerns. De crème de la crème van de DSM is op chemisch en milieu technische kwaliteit in vergelijking met hem slechts een stelletje padvinders

Wanneer het reukorgaan van de toevallige passant in Heel bepalend gaat worden voor het feit wie verantwoordelijk is voor de zure geur dan mag men zich toch met gerede twijfel afvragen of wij hier in Nederland nog op zinnige wijze bezig zijn. Dat de bewering van Nevels: de "cocktail", wordt uitgelegd als een bekentenis betekent dat de rechter toegeeft niet in staat te zijn op zinvolle wijze een feitelijk oordeel te kunnen vellen. Beoordeling van milieuzaken is van een zodanig hoge rangorde dat een eenvoudige rechter niet in staat moet worden geacht hier een adequate uitspraak over te kunnen doen.

Huub Meerten
Graaf 40
6101 CE Echt

Deze brief staat eveneens op internet bij SDN sdnl.nl/meerten2.htm

Datum 12-1-1998.