Antwoord op de smeekbede van kankerpatiënt Marijke Eijkelenburg aan Hanja
Maij-Weggen om de bron van haar ziekte: 'geïmpregneerd hout' te laten verbieden


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English