Premier Mark Rutte kreeg twee vragen voorgelegd in Nieuwspoort, waarop hij geen antwoord wist te geven

Leuk is de suggestie van 'Narcisje' (VVD) dat het met gemeentelijke voorzieningen wel wat minder zou kunnen

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Crisisdebat . . Werkgelegenheid AOW

Mark Rutte krijgt boemerang van PvdA-bashing met 'verwelkend roosje' regelrecht terug

Huizen, 19 februari 2006
Aan Mark Rutte.

Tja, wat moet ik zeggen. Roosje weet het kennelijk niet meer, zegt Mark Rutte als campagneleider van de VVD. Wat dom toch om je politieke tegenstander te typeren als dat die helemaal geen kennis, inzicht en uitzicht op de toekomst heeft en alleen maar spartelend oppositie voert.

Echt leuk is de suggestie van 'Narcisje' (VVD) dat het met de gemeentelijke voorzieningen wel een stuk minder zou kunnen. Dus weg met de OZB en verder bezuinigen op alle functies van de gemeenten en natuurlijk ook van het Rijk. Dat daarvoor een gigantisch gat in de begroting komt van de gemeente, daarover praten we bij de narcisten van de VVD vooral niet. En als je een trouwe volgeling bent van Mark Rutte en zijn aanvoerder Gerrit Zalm van de VVD, dat kan het toch niet anders als dat dit voorstel 'n verantwoordelijk beleid voorstaat, vooral wanneer de narcisten naar de eigen navel staren.

Dus belastingen omlaag en winsten omhoog, lonen omlaag en export van welvaart omhoog (voor wie?), met gigantische overschotten op de handels- en kapitaalbalans. Zo kopen we steeds verder het buitenland op. Alleen de koers van de dollar geeft daarbij grote zorgen.

Super-narcist Mark Rutte zegt het helder: de kiezers moeten uitgaan van de eigen kracht. Daarom is het niet zo slim van Mark Rutte om te stellen dat de PvdA geen eigen standpunten heeft t.a.v. de onderwerpen die hij in het NOS-journaal aanhaalt. Chapeau Mark, dat je de VVD zo duidelijk en asociaal profileert. Vrijwel elke intelligente kiezer, zelfs van VVD-huize, zal niet meer op de VVD kunnen stemmen bij de verkiezingen, want zulk een onverantwoordelijk programma brengt de samenleving immense schade toe. Zelfs Wiegel zal dat erkennen, en die is hartstikke rechts, maar echt niet dom. Je kunt van hem achter de gordijnen dus wel wat weerwerk verwachten. Later stelde ik u wat vragen in Niewspoort over de advocatenwet en de bron van de miljarden om ABN-AMRO te kopen van de Belgen. De Heisa rond DSB en SNS-Reaal verbleekt daarbij.

Het verbaast mij echt dat je blijkbaar met je "Bos-bashing" aantoont dat je het verkiezingsprogramma van de PvdA niet gelezen hebt, want anders zou je zoiets doms niet kunnen beweren. De VVD heeft echt de verkeerde campagneleider aangesteld; en dat stemt mij tot tevredenheid. Want de vrijheid (ondanks de 'V' van Vrijheid in de naam van de VVD), blijkt toch niet bedoeld voor de mensen die aangewezen zijn op een arbeidsafhankelijk inkomen of een uitkering. Anders gezegd, de VVD-vrijheid is eigenlijk alleen voorbehouden aan die personen die de vrijheid kunnen betalen; hetgeen ook de titel: "Volkspartij" uitsluit, net als het begrip "Democratie", gezien de opstelling van de VVD m.b.t. tot de gekozen burgermeester, het referendum en de condities voor het "Burgerinitiatief". Dit laatste is een absoluut lachertje m.b.t. het recht van inspraak van de burger in politiek Den Haag.

Wouter Bos geniet echt van dit tv-spotje Mark, en ik ook. Bedankt...!! Je bewijst dat de VVD feitelijk een club is van pure egoïsten, zonder dat die maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen voor de sociale cohesie. Alles is gericht op rendement op kapitaal. Want wat gebeurt er wanneer de OZB (een eerlijke belasting overigens) wegvalt uit de inkomsten van de gemeenten? Hoe haal je het in je botte hersens om zoiets voor te stellen. De maatschappelijke lasten komen dan wel op het bord van anderen dan rentenierende onroerendgoedbezitters. Met name op rekening van het midden- en kleinbedrijf en ten koste van heel veel voorzieningen in de gemeenten en de werkgelegenheid.

Iedereen met een beetje gezond verstand zal beseffen dat met een dergelijke inkrimping van de financiële capaciteit van de gemeenten de verpaupering en verdere tweedeling nog sneller in gang wordt gezet. We gaan zo versneld een Amerikaanse maatschappijstructuur tegemoet. Je moet maar eens lezen hoe het er daar aan toe gaat, want wat je op tv en in films van en over de VS ziet, is niet de werkelijkheid van alledag. Die zou ik hier zeker niet wensen.

Overigens, voor ik dat vergeet, je denkt misschien dat de gemiddelde burger een slecht geheugen heeft. Dat kan waar zijn, maar de lege portemonnee van de massa herinnert menigeen wie daarvoor verantwoordelijk is. Namelijk: Gerrit Zalm van de VVD, die loog over de wisselkoers van de euro, hij loog over de koopkrachteffecten van de euro, en hij loog over de inflatie. Zijn compaan Hans Hoogervorst deelt de genadeslag uit aan de koopkracht van alle inkomensafhankelijke mensen met en zonder werk. De privatisering van de overige infrastructuur sloopt de koopkracht verder, vooral bij de armen. (zie de prijzen) waardoor de voedselbanken als paddestoelen uit de grond rijzen.

Daarnaast regent het faillissement, schuldsaneringen, huisuitzettingen en zelfmoorden. Jozias van Aartsen wil daarbij ook nog dolgraag de goedkope werknemers uit Polen hierheen halen om zo de winsten voor de beleggers en managers nog eens extra op te poetsen, ten koste van werkgelegenheid, welvaart en welzijn van de eigen burgers. Zijn uitspraak dat onze economie sterk genoeg is om die concurrentie aan te kunnen, raakt kant nog wal, behalve wanneer je een salaris hebt op het niveau van een kamerlid of een minister. kijk maar eens op de videopagina bij de SDN, daar staat genoeg om een stem op de VVD af te wijzen vanwege het asociale karakter van het VVD-programma. De Bolkestein-richtlijn (ook VVD) is een verdere stap in de richting van de afbraak van de sociale bescherming van alle werkende, oude, jonge en zieke Nederlanders.

Hoewel ik in het verleden regelmatig op de VVD gestemd heb, gaat mijn stem nu heel zeker naar een andere partij; en dat is niet zoals je misschien verwacht naar de partij van Wouter Bos, want die heeft nog steeds nagelaten dit aso-kabinet op te blazen. En wat het CDA betreft, ik gruw van de schijnheiligheid die ze daar tentoonspreiden, het zijn gewoon VVD'ers die zich verschuilen achter hun Bijbel.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!