De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukte geld van DNB?

Mario Draghi (ECB) verkoopt UVA-studenten apekool m.b.t. concurrentiekracht, crisis en werkgelegenheid!

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 12 april 2013 12:10
Aan: cie.fin@tweedekamer.nl; cie.szw@tweedekamer.nl; cie-snb@minfin.nl
CC: info@dnb.nl; cie.fin@tweedekamer.nl; cie-snb@minfin.nl; info@cpb.nl; wtm@cpb.nl; info@cbs.nl; ser.info@ser.nl
Onderwerp: Niet de gepensioneerden parasiteren op de jongeren m.b.t. hun pensioen, maar de jeugd profiteert van de spaarpot van de ouderen

Mario Draghi (ECB) verkoopt UVA-studenten apekool m.b.t. concurrentiekracht, crisis en werkgelegenheid!

Op RTLZ was een open discussie te zien na de lezing die Mario Draghi gaf over het ECB-beleid. Hij gaf toe dat het monetaire beleid vooral gericht was op het redden van banken en landen die door de crisis zijn getroffen, al dan niet door eigen schuld en/of wanbeleid.

De Europese verkiezingen liggen achter ons en dat is voor Draghi het moment om werk te maken van verdere stimulus. Hij had de Duitsers eerder al overtuigd van het nut van deze maatregelen. Concreet zal de ECB banken een negatieve rente aanrekenen voor tegoeden die financiŽle instellingen parkeren bij de ECB. Dit is een vrij onconventionele maatregel en zelfs een primeur. Nooit eerder voerde een centrale bank een negatieve rente in.

Draghi wil op deze manier banken dwingen om het overschot aan kapitaal uit te lenen in plaats van het veilig te stallen bij de ECB. Of het banken ook effectief motiveert om meer risico's te nemen, is nog maar de vraag. Er moet namelijk ook vraag naar leningen zijn vanuit de reŽle economie. Gezinnen zijn al een hele tijd voorzichtiger en "deleveragen". Bedrijven zitten eerder met cashoverschotten. Vanuit die hoek mag je misschien niet zo heel veel verwachten. Al is het best mogelijk dat de overnamemarkt weer op gang komt als bedrijven straks vlotter toegang hebben tot kapitaal. Overheden dan?

De meeste Europese landen brengen de tekorten terug waardoor er minder obligatieleningen geplaatst dienen te worden. Ik zie het dus niet meteen om eerlijk te zijn. Het idee achter de negatieve rente is misschien goed in theorie, maar in de praktijk is er meer nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Al moet ik wel zeggen dat Draghi ook heeft aangeven andere maatregelen te zullen uitrollen. Denk daarbij aan een nieuwe LTRO en het opkopen van herverpakte bedrijfskredieten.

groeten, Maarten Verheyen: maarten.verheyen@aandelen.com 

Mijn advies aan de ECB van Mario Draghi is om alle 500 miljoen inwoners van de EU, twee maal gespreid per jaar 1000 euro te schenken (met geldschepping door de ECB), waardoor alle schulden in de EU met ca. 500.000.000 X 2000 = 1.000.000.000.000.000 euro kan dalen, waardoor ook geen rente meer over die weggevallen schuld moet worden betaald. De koopkracht zal dan de afzet voor de industrie en het Midden- en Kleinbedrijf met de daaraan gekoppelde werkgelegenheid spectaculair laten groeien. Maar wie zoekt een echte oplossing voor de armoede en sociale onrust? De elite? Onze volksvertegenwoordiging, economen of de pers? De wal zal het schip wel weer moeten keren, i.p.v. dat verstandige besluiten worden genomen door de veelverdieners in die sectoren. De sociale ellende en werkloosheid die zal ontstaan met de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, met een korting van 3 miljard op de financiering daarvan, zal de budgetten van de gemeenten half 1025 tot nul reduceren.


Commentaar,

Eerst wat vragen over wat de begrippen zijn
 • Wat is geld eigenlijk?
 • Wie maakt ons geld en tegen welke condities?
 • De wegkwijnende geldmarkt is dat wel een echte markt?
 • Vertrouwen lijkt de sleutel tot herstel, maar wat is dan toch dat vertrouwen?
 • Is het vertrouwen in het geldsysteem te vervangen door monetair beleid?
 • Is er een oplossing voor de schuldposities van de Eurolanden?
 • Is het probleem van Cyprus niet een gevaarlijk schaakspel tussen de EU en de Russen?
 • Is de Belgische verdwijntruc geen aardige vinding om de recessie te beëindigen?
 • Is de externe verrekening van bedrijven als de Wirtschaftsring ook voor EU-landen een oplossing?
 • Wie durft vragen stellen en nadenken over deze onderwerpen en mogelijke oplossingen?
 • Waaruit bestaat de staatsschuld? Uit alleen maar schuld? Aan wie? Of ook leningen en investeringen?
 • Waar en waarom is het Spaarfonds voor de AOW spoorloos verdwenen? Is dat geen boekhoudfraude?

Het is helemaal niet uniek om negatieve rente te moeten betalen aan de instantie of het land waar je overschotten aan kapitaal wilt onderbrengen. Dat gebeurde ca. 30 jaar geleden ook al in Zwitserland. Men moest zelfs 2 procent negatieve rente ophoesten om toen met je kapitaal in Zwitserland naar binnen te mogen, omdat de inflatie elders veel hoger was. Soms wel 6 tot 7 procent. Op dit moment vluchten superkapitalisten en organisaties ook naar Nederland met het aankopen van staatsobligaties voor een zeer lage rente, nu ca. 1,7 procent; wat onder de inflatie in Nederland ligt. Het is dus duidelijk dat geld, kapitaal of vermogen andere functies blijken te hebben dan dienstbaar zijn aan de maatschappij.

Die negatieve rente op tegoeden, ook al zijn dat er nu weinig die gestald worden bij de ECB, is logisch en noodzakelijk om de financiering van de economie op peil te kunnen brengen. Maar zoals altijd is de werkelijkheid anders dan de theorie. Regeringen blijven vasthouden aan de bezuinigingspolitiek die miljoenen mensen werkloos en arm maakt. Wat natuurlijk hetzelfde effect heeft als de slang die zijn eigen staart oppeuzelt.

Is er dan geen echte oplossing voor het kwakkelen van de economie met extreem hoge werkloosheid in vooral het zuiden van Europa? Natuurlijk wel. Het probleem zit in het gebrek aan koopkracht bij miljoenen verarmde burgers die alleen maar meer en meer schulden moeten maken om de eindjes aan elkaar te knopen. Kunnen zij dat niet meer, dan krijg je de standaard kapitalistische repercussie van huisuitzetting en het verplicht samenwonen van ouders en jongeren, met leegstand van huizen en natuurlijk van winkels en bedrijven. Niks moeilijk om te begrijpen.

Vandaar mijn voorstel om en de schuldenproblematiek aan te pakken met de Belgische Verdwijntruc en tegelijk eenzelfde actie te doen als George Bush deed om de burgers een flinke koopkrachtinjectie te geven vanuit hetzij de staatskas met een ophoging van de staatsschuld (liever niet), hetzij vanuit de centrale bank ECB met nieuw geld uit de drukpers. Dat lost het gevaar van deflatie op en verruimt de monetaire capaciteit van de geldcirculatie aan de basis met een beperking van de afboekingen van honderden miljarden van spaar- en pensioenfondsen. De bron van werk en welvaart stroomt dan door naar het grootkapitaal van banken en beleggers. Iedereen blij, maar pas wanneer enig begrip is ontstaan over HOE geld functioneert en wie het maakt.

M.b.t. de ideologie van de liberalen en het verstrekken van voedselbonnen, zoals in de VS het geval is, of een uitkering aan mensen op het minimum hier in Nederland, of met een Harz-4-uitkering in Duitsland, zal het rendementsdenken prevaleren bij liberalen en christendemocraten, gesteund door opportunistische sociaaldemocraten die de veren afgeschud hebben. Zij zullen geen enkel bezwaar hebben tegen het verstrekken van gratis etenswaar uit de voedselbanken. Dit om de hongerigen alsnog te laten overleven, wat herinnering oproept aan de film met Charlton Heston: "Soylent Green", waarin getoond werd dat het recyclen van met vrijwillige euthanasie overleden personen en het verwerken tot groene koekjes van de lijken een haalbaar optie zal zijn. Economisch en politiek denken over de economie leidt steevast tot een dictatuur van een leider, of tot het accepteren van de wetten van de jungle. De sleutel tot werkelijk herstel ligt zoals altijd bij de media, mits zij durven.

Daarom stuurde ik mijn advies in het rond nog voordat Draghi zijn besluit had openbaar gemaakt en ook 400 miljard beschikbaar stelt voor het versterken van het MKB en de koopkracht. Wat u zelf kunt doen is het stellen van wat vragen aan De Nederlandsche Bank en aan het ministerie van Financiën. Dat zult u echt zelf moeten doen, want de politiek en de pers zijn gevangen in hun schorpioenendans van zwijgen en wegkijken. Mailadressen? Kijk hier eens: www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm

WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING:

Het artikel in de NRC geeft een onthutsend beeld over de oplossing voor werkloosheid in de VS, de staatsschuld t.o.v. die van de EU, het begrotingstekort van 9% en dat van Nederland 2,5%. De demagogie over bezuinigen op een circulatieproces komt maar niet in discussie.

Is er een oplossing voor Nederland en de EU om de afkalvende werkgelegenheid te repareren? Natuurlijk, maar je moet wel eerst weten HOE geld functioneert. Wie het maakt, onder WELKE condities en of de verhoudingen van het vermogen in Nederland. Slechts 10 procent van de bevolking die 60% bezit van alle rijkdom, en 60% van de bevolking die gemiddeld (!!!!) nauwelijks 1 procent bezit van alle vermogen. Oud-president George W. Bush verlaagde de belastingen voor een derde van de bevolking in de VS zoals in de Volkskrant werd omschreven.

Mario Draghi zou ook zo iets kunnen doen door specifiek aan alle uitkerings- en inkomensafhankelijke personen in de EU (ca. 500 miljoen personen), ongeacht de achtergrond, een donatie te doen van 1000 euro; en volgend jaar nog eens. Het gevolg daarvan zal zijn dat een gigantische opschoning van schulden in de EU wordt bewerkstelligd. Dat de banken hun aflossingen van hypotheken en andere kredieten zien verbeteren, de afschrijvingen in de VAR zullen verminderen, en de koopkracht voor de afzet van de industrie met groeiende werkgelegenheid zal toenemen. Een waar festijn voor deurwaarders en crediteuren om faillissementen te voorkomen. EurekaÖ!!!

In een woord, het panacee voor economisch herstel met een scherpe daling van de armoede en werkloosheid, omdat het geld in circulatie weer op gang komt. Natuurlijk zullen er felle kritieken komen van vooral de rechtsdenkende liberalen, die feitelijk maar een enkele optie wensen; en dat is rendement op geÔnvesteerd vermogen. De WRR geeft aan dat die helemaal uit het lood is geslagen. Zelfs al zou de 10 rijksten in het land 95% van alles in bezit hebben, dan nog zullen zij willen blijven bezuinigingen op de uitgaven voor sociale bescherming en levensonderhoud van de burgers op het minimum.

M.b.t. de ideologie van de liberalen en het verstrekken van voedselbonnen, zoals in de VS het geval is, of van een minimumuitkering hier ni Nederland of met een Harz-4-uitkering in Duitsland, altijd zal het rendementsdenken van liberalen en christendemocraten, gesteund door opportunistische sociaaldemocraten die de veren afgeschud hebben, geen enkel bezwaar hebben tegen het verstrekken van gratis etenswaar. Dit om de hongerigen te laten overleven, wat herinnering oproept aan de film met Charlton Heston: "Soylent Green", waarin getoond werd dat het recyclen van met euthanasie overleden personen en het verwerken daarvan tot groene koekjes een haalbaar optie zal zijn. Economisch en politiek denken over de economie leidt steevast tot een dictatuur van een leider, of tot het accepteren van de wetten van de jungle. De sleutel tot werkelijk herstel ligt zoals altijd bij de media, mits zij durven.

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 

WRR: kloof tussen arm en rijk groeit

woensdag 4 jun 2014, 17:23 (Update: 04-06-14, 20:41)

De kloof tussen arm en rijk wordt groter in Nederland.

Dat staat in de studie 'Hoe ongelijk is Nederland?' (.pdf) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De inkomensongelijkheid is in Nederland relatief laag, als je naar de meest gangbare meetmethode kijkt, zei het CBS maandag nog. Maar als je gedetailleerder naar de cijfers kijkt, blijkt volgens de WRR dat de ongelijkheid in Nederland binnen Europa juist relatief groot is; groter dan in landen als Denemarken en BelgiŽ.

De lonen aan de top zijn gestegen van ruim 30 keer het minimumloon in 1990, naar 52 keer in 2013.

Door belastingmaatregelen worden de grootste verschillen rechtgetrokken, vooral onder 65-plussers. Onder werkenden (15-65 jaar) nam de herverdeling door de overheid de laatste jaren af, maar op den duur zijn de verschillen met belastingmaatregelen niet meer recht te trekken, schrijft de WRR.

Psychische stress

Als minder ongelijkheid gewenst is, moet er volgens de WRR vooral naar de loonverschillen worden gekeken: matiging aan de top en herziening van de economie, zodat lage inkomens en middeninkomens meer kunnen verdienen.

Ook kunnen consumenten bewust gemaakt worden van scheve inkomensverdeling, zodat ze ervoor kunnen kiezen om niet te kopen bij een bedrijf met een scheve inkomensverdeling.

Bij grote ongelijkheid heeft de bovenlaag meer last van stress, psychische gezondheidsproblemen en sociaal wantrouwen, staat in het WRR-rapport. Daarnaast is het bij grote ongelijkheid moeilijker om te klimmen op de sociale ladder. Wie arm is, heeft minder kans op rijkdom. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ongelijkheid de economische groei vermindert.

Vermogen

Het vermogen is in Nederland ongelijker verdeeld dan het inkomen. De rijkste 10 procent van de bevolking bezit meer dan de helft (61 procent) van het totale vermogen in Nederland. De top 2 procent binnen deze groep heeft zelfs een derde van dat vermogen in handen, terwijl de onderste 60 procent van de Nederlandse bevolking bij elkaar opgeteld ongeveer 1 procent van het totale vermogen bezit.

Deel deze pagina

Trefwoordenvermogen, wrr, inkomensongelijkheid

Bekijk ook...

         4 jun 2014"Rapport inkomenskloof klopt niet"

         2 jun 2014"Verschil arm/rijk klein in Nederland"

         29 jan 2014"Obama: hard werken moet weer lonen"

De staatsschuld volgens het CBS en die volgens de Europese Commissie

Ook Jan Peter Balkenende ziet beren op het pad m.b.t. de staatsschuld
Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
Hoe pseudo-geld Europa verstikt
Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties

Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/ http://www.sdnl.nl/mario-draghi-negatieve-rente.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer