De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukte geld van DNB?

Mario Draghi (ECB) verkoopt UVA-studenten apekool m.b.t. concurrentiekracht, crisis en werkgelegenheid!

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 12 april 2013 12:10
Aan: cie.fin@tweedekamer.nl; cie.szw@tweedekamer.nl; cie-snb@minfin.nl
CC: info@dnb.nl; cie.fin@tweedekamer.nl; cie-snb@minfin.nl; info@cpb.nl; wtm@cpb.nl; info@cbs.nl; ser.info@ser.nl
Onderwerp: Niet de gepensioneerden parasiteren op de jongeren m.b.t. hun pensioen, maar de jeugd profiteert met hun pensioen van de spaarpot van de ouderen

Mario Draghi (ECB) verkoopt UVA-studenten apekool m.b.t. concurrentiekracht, crisis en werkgelegenheid!

Op RTLZ was een open discussie te zien na de lezing die Mario Draghi gaf over het ECB-beleid. Hij gaf toe dat het monetaire beleid vooral gericht was op het redden van banken en landen die door de crisis zijn getroffen, al dan niet door eigen schuld en/of wanbeleid.

Mario Draghi vermeldde dat de ECB ruim 1100 miljard euro had uitgeleend aan de banken, die inmiddels de helft daarvan al weer hadden terugbetaald. Ook de Nederlandse banken hebben daarvan een deel gehad. De vragen die de studenten stelden gingen eerst over koetjes en kalfjes, maar daarna over de merkwaardige afwijking van het beleid van de ECB met dat van de FED in de Verenigde Staten van Amerika en van de centrale bank in Tokyo, Japan.

Zoals hieronder wordt opgemerkt zetten zowel de FED als de Japanse centrale bank de geldpersen op hoogtoeren aan. Draghi verklaarde dat het beleid van de ECB was ingebed in de opdracht en het mandaat van de Europese Unie om de inflatie te beteugelen die nu zelfs binnen de norm van 2% blijft. Hoe raar kan het lopen. Zelfs nu nog enige inflatie = prijsstijging (maar hoeft geen echte monetaire inflatie te zijn), en dat tijdens een diepe recessie, waar allerlei producten soms onder de kostprijs aan de consument worden aangeboden met één plus één cadeau. Ofwel, forse deflatie rond het productieproces, maar toch algemene prijsstijging (inflatie) vanuit lastenverzwaringen door overheden, die de koopkracht van de burger aantasten; en de recessie verder verdiepen.

ECB-president Mario Draghi wilde geen commentaar leveren op de Japanse en Amerikaanse geldschepping om beleidsmatig de werkloosheid te bestrijden. Ook de valutaoorlog zag hij niet zo zitten, en verklaarde dat tot intern beleid van soevereine landen. In de EU staat de werkgelegenheid en de financiering van het bedrijfsleven niet als prioriteit op de agenda van de ECB, vooral omdat enkele landen als Duitsland en Nederland daar geen prioriteit aan geven en begrotingsdiscipline en prijsstabiliteit laten prevaleren boven de werkgelegenheid en koopkracht die daarmee samenhangt.

Meneer Draghi bepleitte met klem om verder te bezuinigen, waardoor armoede en werkloosheid verder zullen groeien. Dit omgekeerd aan het beleid van de VS en Japan. Objectief gezien een promotie van je reinste plunderkapitalisme. Vincent Rietvink (student monetaire zaken) liet zich soepeltjes het bezuinigingsbos in manipuleren. Ik ben overigens voorstander van de euro en de EU; en met rede. Zie verder.

L.s.,
Op 11 april 2013 stuurde ik u de mail met: "Ik sta paf…!! Vandaag is het grote nieuws hierover dat de centrale bank van Japan alles in het werk stelt om de inflatie naar 2% minimaal te bevorderen met het per maand bijdrukken van nieuw geld (ca. 75 miljard eurowaarde) aan yen's. Compleet contra de beleidsdoelstellingen van een centrale bank; en in het bijzonder van de ECB die een inflatie bestrijdt die er niet is, maar er wel een algemene prijsstijging boven de doelstelling van 2%. Ook de FED drukt nu per maand ca. 85 miljard dollar nieuw geld erbij, en ook de Britten persen er lustig op los".

Aangezien niemand weet wat inflatie werkelijk is, kon ook de ontdekking daarover in 1981 niet in een openbaar debat komen. Journalisten en politici liepen en lopen nog steeds met een grote boog om het super gevoelige onderwerp heen. Dit om het risico van een Berufsverbot te ontlopen. Liever als verslaggever naar Syrië met de kans om dodelijk getroffen te worden door een kogel of granaat als ongewenst ongeluk, dan doelbewust je carrière kapotmaken met ongewenste vragen over de structuur van het geldsysteem. Dat geldt natuurlijk ook voor politici die zorgvuldig zwijgen over wat hen als kennis wordt aangeboden. Mijn vraag over de herkomst van die 16,8 miljard euro voor de aankoop van ABN-AMRO aan premier Rutte zelf en ook aan Jan de Wit van de Commissie Onderzoek Financieel Stelsel werd niet beantwoord. Ze wisten en weten het gewoonweg niet. Niemand weet echt wat geld is, ook al klinkt dat nog zo bizar. Probeer maar eens 'n sluitende definitie te geven.

Uit bevoegde kring hoorde ik dat de ECB omgekeerd juist geld uit de markt aan het trekken is, vermoedelijk gebaseerd op de aftandse theorie van Irving Fisher om de (pseudo) inflatie te bestrijden. Maar wat is inflatie (opblazen) ? Inflatie kan voorkomen als resultante van inflatoire en deflatoire krachten in de economie. Daarnaast kan inflatie niet echte inflatie zijn, maar een kostprijsverhoging, zoals in Nederland met de BTW-verhoging en de lastenverzwaring met afwenteling van staatsuitgaven naar particuliere bijdragen, zoals bij de AWBZ. Met echte inflatie heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken; want je moet dan ook eerst weten wat geld is. En ik ken niemand die mij een goede definitie van geld kan geven. Niemand vraagt er trouwens naar, iedereen jaagt er achteraan zonder te weten wat met zo graag wil hebben, en het liefst in onbeperkte mate. Nobelprijswinnaar economie prof. Dr. Jan Tinbergen schreef mij op een briefkaart na een vraag van mij aan hem over geld en economie: "Van geld heb ik geen verstand." Wordt u eindelijk wakker?

Ik hoop dat eindelijk de openbare discussie losbarst over dat wat nu met incompetentie, onkunde en gebrek aan persoonlijke moed vele duizenden mensen werkloos maakt; en hen alles laat verliezen wat zij soms met dertig jaar zwoegen hebben opgebouwd. Hun baan, hun salaris, hun pensioen en/of pensioenopbouw, een pensioenbreuk, hun huis, hun gezin, omdat de partner het niet meer ziet zitten, en uiteindelijk het leven met zelfdoding waarover in de media en politiek heftig gezwegen wordt.

Ik sta paf…!! Lagarde van het IMF stelt dat de geldpersen op hoogtoeren moeten gaan draaien, omdat de nieuwe geldmiddelen niet bij de consument, de burger en bedrijfsleven van het MKB terecht komen. Al veel langer pleit ik voor de financieringsplicht van de staatsbank ABN-AMRO, daar waar de andere banken het laten afweten. (zie: www.sdnl.nl/belgische-verdwijntruc.htm en de correspondentie hierover met Klaas Knot van de DNB.

Ik ben geschokt over de lafheid van politici, journalisten en bondsbesturen over het absolute zwijgen over de geldpolitiek. Zie mijn leunstoel-tirade

---------------------------------------------------------------------------------

Aan: e.r.engelen@uva.nl
CC:
prof. A.W.A. Boot: A.W.A.Boot@uva.nl
Onderwerp:
Uit de brief aan minister Melanie Schultz van Haegen. www.sdnl.nl/melanie-schulz.htm

Geachte Prof. Dr. E.R. (Ewald) Engelen,

Ik ben het hartgrondig met u eens. Al eerder verzocht ik aan Wouter Bos als minister van Financiën om de ABN-AMRO als staatsbank de financiering op zich te laten nemen voor bedrijven en particulieren die binnen normale normen nu niet gefinancierd worden door de andere banken. Dit tegen een iets hogere rente dan andere banken. Zie: www.sdnl.nl/wouter-bos-slippertje.htm

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel.: (31)-35-5244141

De staatsschuld volgens het CBS en die volgens de Europese Commissie

Ook Jan Peter Balkenende ziet beren op het pad m.b.t. de staatsschuld
Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
Hoe pseudo-geld Europa verstikt
Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties

steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/mario-draghi-apekool.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer