Verzoek om informatie aan GG&GD op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur
naar aanleiding van de brief van 31 mei 2000, met het kenmerk: 560515dijkv1

Homepage EKC . . . . . SDN homepage

Verzoek om informatie aan GG&GD op grond van de WOB

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  GG&GD Utrecht,
  Dhr. R.C. Mannak, arts,
  Postbus 2222,
  3500 GE Utrecht.

  Sint Oedenrode, 2 juni 2000.
  OPEN BRIEF

  Verstuurd per fax 030 - 2863535.

  Ons kenmerk: Eijk/GGD/02060/vi.

  Betreft: M.C.E. Eijkelenburg van Dijk (cliënt)/Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar aanleiding van uw brief van 31 mei 2000, kenmerk: 560515dijkv1.


  Geachte heer Mannak,

  Namens Mevrouw M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk, wonende aan De Brauwlaan 11, 3526 XR Utrecht, hierna te noemen: cliënt, verzoekt ondergetekende u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ons de volgende informatie te verstrekken:

   Verzoek om informatie.

  Als bijlage bij uw brief van 31 mei 2000 heeft u bijgesloten een voor deel zwart gemaakte kopie met daaronder ¼ deel aan tekst die niet leesbaar is (zie bijlage). Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken:

  1. Een afschrift van betreffend blad zonder dat daarop deel is zwartgemaakt.
  2. Een vertaling van de onleesbare tekst naar een leesbare tekst van het onderste deel dat niet is zwart gemaakt.

  In uw brief van 31 mei 2000 schrijft u verder dat cliënt te maken heeft met psychische problemen zonder dat daarvan ook meer enige verklaring van enig arts is bijgevoegd. Dit vinden wij zeer opmerkelijk en wel om de volgende reden:

  Vanuit mijn professie als hoger veiligheidskundige heeft ondergetekende veel te maken met mensen die met psychische problemen te kampen hebben. Ondergetekende is op de hoogte van datgene wat cliënt tot op heden allemaal heeft meegemaakt. Menigeen zou dat psychisch niet hebben aangekund. Juist vanwege haar uiterst sterke stabiele karakter heeft cliënt dit alles wel aangekund. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken:

  1. Een afschrift van een verklaring van de arts die heeft verklaard dat cliënt kampt met psychische problemen.

  Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de hierboven verzochte informatie te verstrekken en wel binnen twee weken na heden, hetgeen u op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur wettelijk verplicht bent.

  Dit verzoek hebben wij laten plaatsen bij Stichting Sociale Databank Nederland op internet, websiteadres: http://www.sdnl.nl/marijke8.htm.

  Uw beslissing op dit verzoek zal eveneens bij de Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst. De volmacht is reeds in uw bezit.

  In afwachting van uw beschikking, binnen 2 weken na heden, tekenen wij,

  Hoogachtend,

   Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ing. A.M.L. van Rooij,
   Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.


  1 pagina volgt.

  Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-snmd.htm