Buurtactie om Mitros Woningen te dwingen opening van zaken te geven rond schuurtjes
Homepage EKC . . . . . SDN homepage

brief van 28 april 2000 die Bernard Tomlow van Tomlow Advocaten schreef

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Mitros Wonen,
t.a.v. J.A.J. Kölker, (vestigingsmanager)
Postbus 8570,
3503 RN Utrecht.

Sint Oedenrode, 30 april 2000.

Tweemaal verstuurd per fax 030 - 2455101 op 30 april 2000.

   TEVENS PERSBERICHT

Ons kenmerk: Eijk/mit/30040/vi.

Betreft: M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt)/
_ _ _ _ _ Reactie op de brief van 28 april van Tomlow Advocaten die Bernard Tomlow in uw opdracht heeft geschreven.


Geachte heer Kölker,

Naar aanleiding van de brief van 28 april 2000 die Bernard Tomlow (Tomlow Advocaten te Utrecht) in uw opdracht heeft geschreven, willen wij u hierbij het volgende kenbaar maken:

Ondergetekende heeft zich vergist in uw integriteit. Gemaakte afspraken komt u niet na. Cliënt als wel vele andere bewoners van Mitros-woningen komen dagelijks in aanraking met het levensgevaarlijke kankerverwekkende geïmpregneerde hout. Betreffend 'gebrekkig' product heeft u (Mitros) laten plaatsen.

Het in geding zijnde geïmpregneerde schuurtje is in uw opdracht gebouwd. U heeft beslist dat enkel en alleen het daarvoor gebruikte gewolmaniseerde hout mocht worden toegepast. Over het 'gebrek' dat betreffend schuurtje enorme hoeveelheden levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen bevat heeft u gezwegen. Het is hierbij goed te weten dat de afvalmaffia met het dumpen van levensgevaarlijk afval via gewolmaniseerde schuurtjes en schuttingen, zoals bij cliënt, jaarlijks miljoenen guldens verdient.

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat u niet in de greep bent van deze afvalmaffia en uw gevoel uitgaat naar het redden van mensenlevens, waaronder cliënt. Om die reden verzoeken wij u nogmaals met klem om ons binnen 8 dagen na heden de volgende informatie te verstrekken:

 1. Een afschrift van de toelatingsbeschikking van het gebruikte bestrijdingsmiddel waarmee het gewolmaniseerd schuurtje van cliënt is geïmpregneerd.

 2. een afschrift van een document waaruit blijkt welk houtimpregneerbedrijf het hout, dat is gebruikt voor het gewolmaniseerde schuurtje van cliënt, heeft geïmpregneerd.

Het is voor cliënt namelijk van levensbelang te weten welke chemische verbindingen zij via een splinter van dat gewolmaniseerde schuurtje rechtstreeks in haar bloed heeft gekregen, hetgeen 4 maanden later tot kanker heeft geleid. Zij heeft deze gegevens met spoed nodig, zodat zij die door kan geven aan haar behandelend specialist. Betreffende specialist kan cliënt dan een juiste behandeling geven waardoor zij mogelijk nog geruime tijd kan leven.

Blijft u echter weigeren om ons de hierboven verzochte informatie te verstrekken, dan heeft u heel veel op uw geweten. Uw weigering kan namelijk leiden tot de vroegtijdige dood van cliënt en van heel veel andere bewoners van Mitros-woningen met Mitros gewolmaniseerde schuurtjes, schuttingen e.d. in "Transwijk" (de woonwijk) te Utrecht.

Om al die mensen in de 451 woningen van "Transwijk" niet hetzelfde lot te laten ondergaan als cliënt, wordt een afschrift van deze brief bij al de bewoners in de brievenbus gedeponeerd. Deze brief hebben wij laten plaatsen bij stichting Sociale Databank Nederland op internet, website-adres: http://www.sdnl.nl/marijke5.htm

Uw beslissing op dit verzoek zal eveneens bij de Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd. (bijlage).

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Website adres: http://www.sdnl.nl/marijke5.htm

   Bank: ABN-AMRO Sint Oedenrode - Rekeningnr.: 50.68.32.015 - KvK nr.: 16019111
   Op al onze leveringen - betalingen en/of transacties zijn van toepassing de algemene
   voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost - Brabant