Verzoek om informatie (Wet Openbaar Bestuur) van M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk
Homepage EKC . . . . . SDN homepage

WOB-verzoek over gebruikt bestrijdingsmiddel waarmee het schuurtje is geïmpregneerd

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386
  Mitros Wonen,
  t.a.v. J.A.J. Kölker (vestigingsmanager)
  Postbus 8570,
  3503 RN Utrecht.


  Sint Oedenrode, 24 april 2000.

    OPEN BRIEF

  Tweemaal verstuurd per fax 030 - 2455101 op 24 april 2000.

  Ons kenmerk: Eijk/Mit/24040/vi.

  Betreft:

   M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk/
   Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


  Geachte heer Kölker,

  Namens Mevrouw M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk, wonende aan De Brauwlaan 11, 3526 XR Utrecht, hierna te noemen: cliënt, richt ondergetekende aan u het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken.

   Verzoek om informatie.

  Bijgevoegd vindt u een afschrift van uw brief van 14 januari 2000 aan ondergetekende (bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Hetgeen u daarin schrijft was niet mondeling overeengekomen. Mondeling was overeengekomen dat u ons de volgende informatie zou laten toekomen:

  1. Een afschrift van de toelatingsbeschikking van het gebruikte bestrijdingsmiddel waarmee het gewolmaniseerde schuurtje van cliënt is geïmpregneerd.

  2. Een afschrift van een document waaruit blijkt welk houtimpregneerbedrijf het hout, dat is gebruikt voor het gewolmaniseerde schuurtje van cliënt, heeft geïmpregneerd. Blijkbaar wilt u ons die informatie uit eigen beweging niet verstrekken.

  Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur deze informatie te verstrekken en wel binnen twee weken na heden, hetgeen u op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur wettelijke verplicht bent.

  Dit verzoek hebben wij laten plaatsen bij stichting Sociale Databank Nederland op internet, websiteadres: http://www.sdnl.nl/marijke3.htm Uw beslissing op dit verzoek zal eveneens bij de Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd. (bijlage 2)

  In afwachting van uw beschikking, binnen 2 weken na heden, tekenen wij,

  Hoogachtend,

   Ing. A.M.L. van Rooij
   Directeur.

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   ing. A.M.L. van Rooij,
   veiligheids- en milieudeskundige


  Website: http://www.sdnl.nl/marijke3.htm (2 pagina's volgen)