Mitros Woningen versus M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt) en de reactie
Homepage EKC . . . . . SDN homepage

Brief aan Mitros Woningen versus M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Mitros Wonen,
t.a.v. W. Duijster (directeur)
Kanaalweg 93,
3533 HH Utrecht.

Sint Oedenrode, 15 juni 2000.

TEVENS PERSBERICHT

Verstuurd per fax 030 - 2455101 op 15 juni 2000.

Ons kenmerk: Eijk/mit/15060.

Geachte heer Duijster,

In uw brief van 7 juni 2000 schrijft u dat het gerenommeerde Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis heeft uitgesproken dat de 5 jaar lange aanwezigheid van een gewolmaniseerde schuur en schutting bij mw. Van Eijkelenburg (cliënt) in de achtertuin geen kanker heeft kunnen veroorzaken.

Uit navraag bij datzelfde Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis is gebleken dat dit ziekenhuis een dergelijke uitspraak nooit heeft gedaan en dat u de waarheid niet spreekt.

Wist u overigens dat cliënt deze met arseen geïmpregneerde schuur en schutting vaak heeft schoongemaakt met allesreinigers als Ajax (Colgate-Palmolive), Andy (Unilever) e.d.?
Wist u dat in geval ammoniak (ammonia), onder bepaalde omstandigheden, in aanraking komt met arseen er 'arsine' wordt gevormd?

Arsine is zeer vergiftig bij inademing en zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Herhaalde blootstelling kan aanleiding geven tot bloedveranderingen. De stof kan op de lever, de nieren en het hart inwerken, met als gevolg orgaanbeschadigingen. Deze stof is zeer vluchtig. Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan bij het vrijkomen van dit gas zeer snel worden bereikt. Juist om die reden is deze stof in de Eerste Wereldoorlog gebruikt als chemisch wapen in de loopgraven en zijn er in de Tweede Wereldoorlog joden mee vergast.

Wist u dit alles?

Behoudens uw schriftelijke bevestiging, binnen 24 uur na heden, waarin u verklaart:

  • dat u aan alle bewoners van de door Mitros beheerde woningen een schrijven laat uitgaan, waarin u hen met klem afraadt om ammoniahoudende reinigingsmiddelen te gebruiken op gewolmaniseerd hout (u dient daarbij te weten in welke woningen arseenhoudende onderdelen zijn verwerkt) stellen wij u hierbij aansprakelijk voor de gezondheidsschade aan al die bewoners.

Gezien het feit dat u nu kennis hebt van één van de gezondheidsrisico's (mogelijke arsinevorming) die met de juiste maatregelen volledig is te voorkomen, houden wij u ook bij voorbaat aansprakelijk en voor alle kosten die gemaakt moeten worden om deze schadelijke effecten te voorkomen.

Met nadruk wijzen wij u erop dat het doel van deze brief is het voorkomen van gezondheidsschade. Dit geldt niet alleen voor de bewoners, maar evenzeer voor uw werknemers in de bouw en het onderhoud, alswel voor de huishoudelijke hulpen die uw woningen voor de bewoners schoonhouden.

Wij achten het van groot belang om dit schriftelijk vast te leggen; en wel met het oog op eventueel komende schadeclaimprocedures. In die procedures zullen wij deze brief overleggen. Een afschrift van deze brief hebben wij verstuurd naar het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis en de voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de Pv/dA in Utrecht.

Deze brief hebben wij tevens laten plaatsen bij Stichting Sociale Databank Nederland op internet, websiteadres: http://www.sdnl.nl/marijk11.htm

Uw antwoord op deze brief zal eveneens bij de Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

    Ecologisch Kennis Centrum B.V.
    voor deze,

    Ing. A.M.L. van Rooij,
    Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.