Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


EuroStaete . . . Euroblunder . . . Klokkenluiders . . . SDN . . . Schandpaal

Eis vooraf voor compensatie koopkrachtverlies door euro
Stop de uitverkoop van de beschaving

Personalia en fractielid 2007

E-mailadres

redacties van de pers en omroepen