Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Wat de burger ontbeert is inspraak in de Tweede Kamer met Kamerzetel 151

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . Media

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen het zwijgen op te leggen?

Mailadressen in het Europese Parlement (Nederlands)

    ivo.belet@europarl.europa.eu; frieda.brepoels@europarl.europa.eu; philip.claeys@europarl.europa.eu; jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu; said.elkhadraoui@europarl.europa.eu; derkjan.eppink@europarl.europa.eu; hans.vanbaalen@europarl.europa.eu; corien.wortmann@europarl.europa.eu; daniel.vanderstoep@europarl.europa.eu; laurence.stassen@europarl.europa.eu; judith.sargentini@europarl.europa.eu; marietje.schaake@europarl.europa.eu; ria.oomen-ruijten@europarl.europa.eu; lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu;

    judith.merkies@europarl.europa.eu; toine.manders@europarl.europa.eu; kartikatamara.liotard@europarl.europa.eu; barry.madlener@europarl.europa.eu; esther.delange@europarl.europa.eu; sophie.intveld@europarl.europa.eu; lucas.hartong@europarl.europa.eu; gerben-jan.gerbrandy@europarl.europa.eu; wim.vandecamp@europarl.europa.eu; bas.eickhout@europarl.europa.eu; peter.vandalen@europarl.europa.eu; marije.cornelissen@europarl.europa.eu; emine.bozkurt@europarl.europa.eu; thijs.berman@europarl.europa.eu; bastiaan.belder@europarl.europa.eu; annemie.neyts-uyttebroeck@europarl.europa.eu; bart.staes@europarl.europa.eu; dirk.sterckx@europarl.europa.eu;

    marianne.thyssen@europarl.europa.eu; kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu; frank.vanhecke@europarl.europa.eu; guy.verhofstadt@europarl.europa.eu; mathieu.grosch@europarl.europa.eu; frederique.ries@europarl.europa.eu; frederic.daerden@europarl.europa.eu; veronique.dekeyser@europarl.europa.eu; marc.tarabella@europarl.europa.eu; anne.delvaux@europarl.europa.eu; isabelle.durant@europarl.europa.eu; philippe.lamberts@europarl.europa.eu; louis.michel@europarl.europa.eu; ccmilquet@milquet.belgium.be;