Uitnodiging seminar 'Globalisering van de armoede'

Topics . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Date: Wed, 05 Aug 1998 19:18:09 +0200
From: "Fabel v.d. Illegaal" (lokabaal@dsl.nl)
Subject: Uitnodiging en voorlopig programma seminar "Globalisering van de armoede"


(Verspreid dit bericht, ajb !)

Beste mensen,

Hierbij nodigen we je uit voor het seminar "Globalisering van de armoede" op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september a.s. Het seminar wordt georganiseerd door "MAI niet gezien!" (Anti-MAI campagne in Nederland).

Onder de noemer van "economische globalisering" vindt een proces plaats van versnelde opeenhoping van macht en rijkdom in de handen van multinationale ondernemingen en investeerders, en toenemende uitsluiting van grote delen van de wereldbevolking. Dit proces leidt tot een globale aanval op de elementaire mensenrechten, met als gevolgen onder meer afbraak van sociale voorzieningen en arbeidsrechten, verscherpte sekse-ongelijkheid, versnelde milieuvervuiling en -vernietiging, ellende, honger, meer geweld in alle lagen van de samenleving, enzovoorts.

Tijdens het seminar zal door middel van workshops een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot het thema "Globalisering van de armoede" aan de orde komen. In elk van de workshops zal gepoogd worden om handvaten aan te reiken voor politieke actie op het betreffende gebied.

  Workshops:

 • Uitbreiding van het aandachtsveld en actieterrein van de Anti-MAI campagne,
  inleiding door een medewerker van "MAI niet gezien!".
 • De Millenniumronde, ontwikkelingen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO),
  door Myriam van der Stichele medewerkster van het Trans National Institute.
 • Breekijzer voor liberalisering, IMF en de financiële crises,
  door Theo Ruyter, medewerker van Both Ends.
 • Vrijhandelszones, arbeid en vrouwenstrijd,
  door Liesbeth Barwegen, medewerkster van het Vrouwen Informatie Punt Nicaragua en Gisela Dütting, medewerkster van het Platform Naar een ander Europa.
 • Kledingindustrie, arbeid en verzet,
  door Peter Pennartz, medewerker van International Restructuring Education Network Europe (IRENE).
 • Biodiversiteit versus biopiraterij in Noord-Zuidperspectief,
  door Nina Holland.
 • Biotechnologie en bevolkingspolitiek,
  door Jeroen Breedtveld, medewerker van NoGen.
 • IMF-dictaat, liberalisering, bezuinigingen, bevolkingspolitiek en gevolgen voor vrouwen,
  door Jyotsna Gupta, gastmedewerkster bij de Leidse universiteit.
 • Sociale gevolgen van economische globalisering in Europa,
  door Robert Went (econoom).
 • Strijd van zwarte gemeenschappen in Colombia,
  door Libia Grueso, medewerkster van de Proceso de Comunidades Negras in Colombia en betrokken bij Peoples' Global Action.
 • Verzetsperspectieven in Nederland,
  door een medewerker van "MAI niet gezien!".


  Cultureel programma

Op vrijdagavond 11 en zaterdagavond 12 september is er voor de broodnodige ontspanning ook een cultureel programma met live muziek en doorlopende videofilmvertoningen. Op zaterdag treedt de band Tarantism (zeer dansbare folk !).

  Over de organisator

"MAI niet gezien!" is een samenwerkingsverband van basisgroepen die sinds januari 1998 campagne voeren tegen het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Het samenwerkingsverband deelt de uitgangspunten van de wereldwijde alliantie onder de naam "Peoples' Global Action against 'Free' Trade and WTO". De komende tijd willen we ons aandachtsveld en actieterrein uitbreiden. Het organiseren van het seminar "Globalisering van de armoede" is een belangrijke aanzet daartoe.

  Praktische informatie

  Het seminar vindt plaats in actiecentrum EuroDusnie aan de Boerhaavelaan 345 in Leiden (5 minuten lopen vanaf Leiden CS), tel: 071-5173019.

  De aanvangstijden zijn als volgt:

  • vrijdag 11 sept: 17:00: aankomst, 18:00: avondeten, 20:00: programma;
  • zaterdag 12 sept: 9:00: ontbijt, 10:00: programma;
  • zondag 13 sept: 9:00: ontbijt, 10:00: programma.

 • Toegang gratis. Catering wordt verzorgd. Overnachting is mogelijk, binnen of met je eigen tent in de tuin van EuroDusnie.
 • Organisator "MAI niet gezien!", Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel: 071-5127619, fax: 071-5134907, e-mail: lokabaal@dsl.nl
 • Voor het seminar wordt een reader samengesteld. Deze kan van tevoren worden besteld door overmaking van fl. 15,- op giro 6217637 t.n.v. De Invalshoek te Leiden o.v.v. "reader globalisering".

  Met vriendelijke groet,
  namens "MAI niet gezien!",
  Harry Westerink en Merijn Schoenmaker

Voor meer informatie: "MAI niet gezien!"
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden
tel: 071-5127619, fax: 071-5134907
e-mail: lokabaal@dsl.nl
website: www.stelling.nl/mai

===========================================================
"Einde van de ideologieën? Vergeet het maar. Dat zouden ze wel willen, die graaiers."
Herman Franke
============================================================