Informatie voor ondersteuning van LIJST 14 voor de Tweede Kamerverkiezingen

Klokkenluiders . . . . . SDN Homepage . . . . NOVA overzicht

Geachte gemeenteambtenaar,


Hierbij machtig ik ____________________________________


wonende op het adres __________________________________


in de woonplaats _____________________________________


Om de ondersteuningsverklaring voor "LIJST 14" (zonder enige vermelding op het formulier bij "aanduiding van de politieke groepering":......................) aan de ambtenaar van de basisadministratie van de gemeente aan te bieden ter registratie.


Datum, _____________________________Woonplaats _____________________________Handtekening ___________________________________________Bijlage: paspoort, ID-kaart of rijbewijs