Geld! Geld! Geld!


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad


van 22 mei 1998

 

    Door: Maaike Helder

Mijn ene opa was een jager. 1k zou het U niet durven zeggen, als hij mij bij mijn laatste bezoek aan de Jachthut voor Oude Jagers niet het Nederlands Jagersblad van 1935 had voorgehouden, waarin te lezen viel: 'Meestal verraden laffe hanen zich bij het springen door een driftig Kok! Kok! Kok!'

Mij was het niet opgevallen dat het eerste paarse kabinet een motto had. Je hoorde dat Werk! Werk! Werk! wel eens, maar het bleef onduidelijk of het daarbij om een bevel ging - en dan trok ik mij er niets van aan - of om een belofte - en dan wachtte ik maar af of ze die belofte zouden houden. In ieder geval kan het tweede paarse kabinet nu niet weer komen met Werk! Werk! Werk! Ze zijn druk aan het denken over een ander motto.

Bolkestein heeft er al een. Weet U nog wie Boersma was? Dat was een politicus die mijn hart stal door naar de VVD te wijzen en te roepen: dat is de partij van Ikke! Ikke! Ikke! Bolkestein zou dat motto graag als een geuzennaam willen overnemen, maar de twee andere paarsen willen hoogstens Wij! Wij! Wij! De rest kan stikke!

D66 heeft al tientallen motto's versleten. Dat is de partij die het motto, de reclameleus, het devies, de holle kreet, in de politiek heeft gebracht. Van Mierlo heeft Borst het idee aan de hand gedaan om het tweede paarse kabinet het motto Zes! Zes! Zes! te geven om zo voor iedere partij zes ministers te krijgen. Maar zo is Borst niet.

De Partij van de Arbeid weet precies hoe het motto voor dit kabinet moet worden. Er zijn zogenaamd bij het coalitiegesprek geen voorwaarden vooraf, maar er is er toch eentje: Kok heeft beloofd niet aan de aftrek van hypotheekrente te zullen komen, terwijl zijn eigen partij, en meer dan de heeft van de kiezers, dat wel wil. De rijken zullen dus rijker blijven worden, en de anderen moeten maar hopen dat Werk! Werk! Werk! nog een beetje blijft gelden. Daarom is het enige echte eerlijke motto voor het Tweede Paarse Kabinet: Geld! Geld! Geld!