Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant


Toelichting en aansprakelijkheid ------------ Ecologisch Kennis Centrum

en de _ Gemeente Loon op Zand op internet


CLUSTER  IBS-code Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte     Volume
07BS-1998 325/001 Loon op Zand  Paalstraat     8.0 ha.   2,0 mtr.  160.000 m3

Stoffen       Concentratie  Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente      
Minerale olie  groter dan B-waarde oriënterend 1982  f.  15.000.-  f.    -,- 
Zink      groter dan A-waarde Nader onderz 1982  f.  35.900.-  f.  3.590,- 
Lood      groter dan A-waarde 
Fenolen     groter dan A-waarde 
CLUSTER  IBS-code Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte     Volume
07BS-1998 325/005 Loon op Zand  Van Salmstraat   1.1 ha.   3,0 mtr. 3100.000 m3

Stoffen       Concentratie  Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente      
Zink      groter dan C-waarde oriënterend 1982  f.  15.000.-  f.    -,- 
 Nog niet onderzocht

CLUSTER Midden- Brabant

CLUSTER   GL-CODE  GEMEENTE 1998    NAAM STORTPLAATS
05BS-1998  325027  Loon op Zand     De Hoogt
05BS-1998  325040  Loon op Zand     Noordzijde Blauwe Molen
05BS-1998  325044  Loon op Zand     Efteling van voetbalveld
05BS-1998  325069  Loon op Zand     Heibloemstraat

 • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
 • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht

Disclaimer