Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Niet alleen lokaal maar ook landelijk wordt er flink gesjoemeld met grond en bouw-vergunningen

Lolke van der Meulen . . . Klokkenluiders . . . SDN Homepage . . . Video & interview

Doorzetter Lolke van der Meulen wil de onderste steen boven

Lolke van der Meulen wil de onderste steen boven over de hoogstmerkwaardige rechtsgang over een vermeende ophoging van zijn grond. Lolke heeft een website waar hij duidelijk maakt hoe een juridisch gevecht ontstaat dat je niet kunt winnen omdat belangenverstrengeling en chicanes hun eigen merites hebben.

Lolke kan bewijzen met foto's en documenten dat zijn buurman in Dongeradeel bij Dokkum, in Friesland, tegen hem lijkt samen te spannen met het stadsbestuur om een stuk grond te kunnen kopen van de heer van der Meulen, waarop illegaal grote bouwwerken waren neergezet die op de grond van twee eigenaren bleek te staan.

Men probeerde via enscenering met een telefonisch bevel van de Raad van State om de bouw van een wel legaal te bouwen garage met vergunning de bouw daarvan stil te laten leggen, omdat de vergunning zou zijn geschorst en tijdelijk ingetrokken, wat niet waar was. Gepoogd werd om met de overdracht van de grond aan de buurman deze illegale bouwwerken deels te legaliseren door de oorspronkelijke eigenaar het eigendom van de grond te laten overgaan naar de buurman die het illegale bouwwerk dan niet hoefde af te breken.

Zie de het interview dat Lolke gaf aan de SDN om te proberen de komende rechtszaak eerlijk te laten verlopen, wat tot nu toe met acht advocaten niet is gelukt. Zijn website vindt u hier: www.dedoorzetter.nl