Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Interessante links

steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52

Speciaal voor mensen met interesse voor de politiek en sociale aspecten, trachten wij doorkoppelingen aan te brengen met andere internet-locaties die van belang zijn. Het is essentieel de netwerkmogelijkheden optimaal te benutten. Sociale informatie dient zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar te zijn en feiten controleerbaar.
De Sociale Databank Nederland - een BBS - biedt naast Internet ook een mogelijkheid tot het elektronisch uitwisselen van gegevens met een doorkoppeling naar de dagbladen. De aangeboden onderwerpen in de 'LINKS' moeten wel passen binnen op de doelstellingen van SDN. Mail naar de SDN Welkom
Voor een frisse wind in de media kan het initiatief van de Nieuwe Omroep een goed idee zijn.

VERKORTE DISCLAIMER

De informatie op deze internetsite is onderworpen aan constante vernieuwing. In het licht van wisselende informatie, uitspraken en richtlijnen. Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. De stichting Sociale Databank Nederland zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor technische, redactionele fouten, omissies en of inbreuk op auteursrechten die in deze website voorkomen, of een verkeerde interpretatie van de inhoud van deze internetsite, noch voor eventuele vervolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. Informatie door derden aangeboden voor publicatie op de Sociale Databank Nederland geschiedt geheel onder de juridische verantwoordelijkheid van de aanbrenger van te publiceren informatie.

UITGEBREIDE DISCLAIMER


Nederland| HOMEPAGE SDN | ANDERE LINKS |
. . . . . . . .


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2008 / sdn@planet.nl
Disclaimer