De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan op 3 maart 2010

Wilt u bezuinigingen op de gemeentelijke financiering voorkomen ..??

Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . . EuroStaete

Lijsttrekkersdebat in het Wapen van Huizen

De hamvraag: Hoe stopt u het gat dat Den Haag met 20% aan u oplegt?

Lijsttrekkers Huizen in debat op donderdag 2 februari

Onder leiding van Joop Daalmeijer gingen jongeren, ouderen en het bedrijfsleven in gesprek met de lijsttrekkers over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Hij sprong in voor de ziekgemelde minister van gezondheid Ab Klink.

Op 3 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de lijsttrekkers van de politieke partijen in Huizen een goed moment om met elkaar čn met de bevolking van Huizen te debatteren over de toekomst van Huizen. Onder leiding van Joop Daalmeijer gaan jongeren, ouderen en het bedrijfsleven in gesprek met de lijsttrekkers over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dit debat begon om 20.00 uur in het Wapen van Huizen. Iedereen was van harte welkom.

Kernopdracht

Tijdens het debat zal een afvaardiging van jongeren, ouderen en het bedrijfsleven met de lijsttrekkers discussiëren over de vraag hoe de politieke partijen de kernopdracht voor de komende vier jaar zien. Waar moeten de accenten liggen? Wat zijn de voornaamste knelpunten en welke oplossingen zijn er? En welke prioriteiten stellen de verschillende partijen? Kortom, door het debat krijgen bezoekers inzicht in de beleidsdoelstellingen en standpunten van de verschillende partijen.

Iedereen was welkom om dit debat bij te wonen. Het debat begon om 20.00 uur en de koffie stond klaar.

De discussie werd voortgezet in het tweede deel van dit debat op 2 februari 2010 in café Het Wapen van Huizen.

Commentaar R.M. Brockhus

In het vervolgdebat komt met name aan de orde hoe de kandidaten voor de gemeentraad in Huizen de bezuiniging van het Rijk op willen vangen. Burgerbelang Huizen rekende bij een bevolking van 42.000 inwoners, dat dit een korting van ca. 6 miljoen euro per jaar zou betekenen op de gemeentelijke subsidie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duidelijk werd dat de lijsttrekkers geen van allen een duidelijk antwoord konden geven op hoe dat financieel tekort gedekt zou moeten worden. Kiezers in andere gemeenten kunnen zelf uitrekenen wat zij zullen moeten inleveren danwel ophoesten aan nieuwe lasten.

Een poging om de bezuinigingen helemaal te kunnen voorkomen kunt u zien in de brief aan de Commissie de Wit over de kredietcrisis. De essentie daarin is dat het geldsysteem in Nederland en in de wereld structuurfouten vertoont, en dat alleen een openbare discussie over de functionaliteit van ons geld een bestendige oplossing voor de toekomst kan geven. Het 'geloven' dat de staatsschuld gelijkwaardig is aan particulire schuld is hoofdoorzaak voor het onnodig en schadelijk terugdringen van de staatsschuld met o.a. korting op de subsidie uit het gemeentenfonds.

Dat neemt niet weg dat een begroting als het even kan in evenwicht moet zijn met de inkomsten van de staat, waarbij een permanent tekort van 3 procent (Verdrag van Maastricht) vanwege de lichte inflatie - ook 3 procent - geen reëel oplopende staatsschuld zal opleveren. De staatsschuld is zelfs een zegen voor al die mensen en pensioenfondsen die risicoloos willen sparen. De staatsschuld dwingt spaarders niet om risico te nemen met het opbouwen van wat kapitaal bij een bank of beleggingsmaatschappij, zoals bij IceSave of bij de meeste fondsen en op de beurzen is gebleken.

We zullen dus eerst een stabiele munt moeten hebben die niet gebasserd is op fictief vermogen. President van de Nederlandsche Bank NV dr. Nout Wellink zei voor de Commissie de Wit dat er schreeuwende behoefte was aan 'echt kapitaal'. Maar wat is dat? Is er dan ook 'niet-echt' kapitaal?

Het faillissement van IceSave is overigens een doodgewoon faillissement van een bank, waarvan in principe de curator de zaak conform dat van de DSB-bank moet afwikkelen. De IJslandse bevolking heeft als geheel geen enkele verplichting aan wie dan ook. DNB en Financiën moeten de spaarders zoals gemeenten, provincies en ondernemers eenvoudigweg compenseren met nieuw kapitaal van de centrale bank, zodat er geen financiering wegvalt voor economische activiteiten om werkloosheid te voorkomen en sociale kosten te vermijden.

Duidelijk is dat 35 miljard bezuinigen ook betekent, het wegvallen van 35 miljard aan werkgelegenheid. Ruwweg uitgerekend gaat dat 35.000.000.000 / 50.000 per baan / over 5 jaar = minimaal 120.000 arbeidsplaatsen kosten. Hoeveel begrotingstekort zal dat gaan opleveren? En...., waar blijven de vakbonden met vragen en acties?

Wat gaat u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing; en straks voor de Tweede Kamer? Op een partij die wil bezuinigigen op uw welvaart, uw welzijn en uw werkgelegeneheid of dat van uw kinderen? Of op een partij die inspraak van de burger mogelijk maakt, zodat de kennis in de maatschappij bij politiek beleid kan worden ingebracht? De enquête van de Commissie De Wit heeft nu al aangetoond dat niemand verantwoordlijk is voor de economische en monetaire collapse. Dat is pas echt politiek...!!

Het vervolg: Deel II ziet u hier.
De beeldkwaliteit is slecht door de lichtomstandigheden, maar de standpunten van de kandidaten zijn helder.

Wat gaat u vermoedelijk doen na het lezen van dit bericht? Vermoedelijk niets, behalve klagen over het inperken van uw koopkracht, het verlies van uw eigen of van uw partner's baan; en dat demonstraties niets blijken te helpen om uw nood te verzachten. Zolang u blijft geloven dat het inleveren van koopkracht, werkgelegenheid, pensioenopbouw en welvaart niet het ergste is dat u kan overkomen, zolang zal de politiek van u een steeds hogere bijdrage afdwingen om de verliezen bij de meestvermogenden te compenseren. Wat is democratie toch een prachtig instrument om een bevolking te leiden en gebruiken. En ze kiezen er zelf voor ook nog. Het enige dat de elite nodig heeft is een stevige greep op de media met subsidies, advertenties en nepotisme.