Rob Brockhus deed zes keer mee met de Tweede Kamer-verkiezingen maar kreeg nooit de kans u dat op TV te vertellen

Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Aangifte van strafbare feiten tegen personen en overheidsinstellingen

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Circa 80 mailadressen van rechtbanken, gerechtshoven, College van Beroep, Centrale Raad voor Beroep en de Raad van State, voor zover die te vinden zijn. Het lijkt zinnig om vanuit Het Echte Nieuws als pers vragen te stellen aan de rechters over aspecten die in het interview aan de orde zijn geweest. Er is alle aanleiding dat er heel wat poetswerk moet worden verricht aangaande het zelfreinigend vermogen van de Zittende en Staande Magistratuur. Ook het parlement, de Raad van State en het Raad voor de Rechtspraak hebben huiswerk te doen om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen dat Platform Herstel Rechtsorde bepleit. De Nederlandse Orde van Advocaten zwijgt !

Lijst van ge´nformeerde instellingen en personen over de rechterlijke valsheid in geschrift.

voorlichting@rechtspraak.nl; order@era-nova.nl; voorlichting@raadvanstate.nl; cie.vj@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; info@vb.nlvso-po@advocatenorde.nl; a.haverslag@rechtspraak.nla.pouw@rechtspraak.nl; a.van.knippenbergh@rechtspraak.nl; celeste.de.wit@rechtspraak.nl; communicatie.assen@rechtspraak.nl; communicatie.breda@rechtspraak.nl; communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl; crvb@rechtspraak.nl; f.steringa@rechtspraak.nl; info.rb.middelburg@rechtspraak.nl; m.korsten-wessels@rechtspraak.nl; info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl; m.boer@rechtspraak.nl; m.gijsberts@rechtspraak.nlm.junte@rechtspraak.nl; m.nijland@rechtspraak.nl; m.ozinga@rechtspraak.nl; m.v.dijk@rechtspraak.nl; n.reijnen@rechtspraak.nl; n.van.wordragen@rechtspraak.nl; perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl; rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl; s.hofste@rechtspraak.nl; voorlichting.hof@rechtspraak.nl; voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl; voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl; voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl; vragen.hof.arnhem@rechtspraak.nl; w.wijnsma@rechtspraak.nl

Aangezien de slakkengang van Justitie aantoonbaar aangeeft dat men in paniek zit en alles doet om de zaak te traineren en in de doofpot te krijgen zal ik, Ir. R.A.A. Rietveld, een eerste publicatie doen over de bancaire fraude van en met relaties bij de Rabobank te Utrecht. Men zal dan maar hardhandig moeten leren om zaken netjes en naar tevredenheid te regelen. Dat kan en gaat niet op een koopje zoals bij Willem Oltmans.

Censuur

Overigens ben ik zeer, zeer verbolgen over het feite dat de parlementaire pers geen vragen mag stellen over de affaire Rietveld aan de minister-president, zoals aangeduid op de voorpagina van de Sociale Databank Nederland. Laat heel journalistiek Nederland en het parlement zich dit soort censuur aanleunen?

Zie de ledenlijst van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Hiernaast Julius Vischjager van de parlementaire pers en burgemeester Eberhardt van der Laan op de begrafenis van journalsite Pamela Hemelrijk.

Ir. R.A.A. Rietveld

  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin