Geert Grunneger: Wist U dat in ons land de grootste leugenbank in Den Haag staat?

Melkprijzen . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <====> SDN . . Agrarische sector

Ontsporingen van historici ten aanzien van de waarheid

Door: Geert Grunneger

    De leugenbank

In vele Friese plaatsen treft men een overdekte zitbank aan, vaak gelegen bij brug of sluis. Hier pleegt een vrij toegankelijke sociëteit van oude inwoners bij een te komen teneinde zich bezig te houden met oude verhalen. Nu is het met verhalen als met wijn, hoe ouder hoe beter. De volksmond heeft van het waarheidsgehalte van deze verhalen geen hoge muts op, en spreekt men van de leugenbank!

Nu is liegen over het verleden ongevaarlijk. Ontsporingen van historici ten aanzien van de waarheid deren het heden nauwelijks. Het wordt pas erg als men over het heden gaat liegen, en nog erger als voorspellers gaan liegen. Bijvoorbeeld, de bossen stierven niet omdat de voorspelde verzuring niet optrad. Op grond van de verzuringsmythe meent men wel boerderijen te moeten verplaatsen. Ook in het verleden gaf men reeds schatten uit om zich betreffende de toekomst te laten bedriegen. Men denke aan het orakel van Delphi!

Wist U dat in ons land de grootste leugenbank in Den Haag staat? Kent U het ministerie van VROM? Dat kostte meer dan alle leugenbanken in de provincies bij elkaar. De leugenaars, althans als we Trouw kunnen geloven zijn ze er beroepshalve. Hun beroep is beleid te maken. Dat beleid dient onderbouwd te worden met schone schijn ten bate van onze nieuwe religie: het Milieu. De overbevolking van lands grootste leugenbank is ingehuurd om het milieu te verdedigen, en dat doen ze met fanatisme. (Wij zijn een Gideonsbende geweest - zelfportret VROM in NRC). Zij attaqueren de ene maatschappelijke activiteit na de andere met regels en voorschriften - boeren - burgers - garagehouders - enz veroorzaken een miljardenschade aan ons land, zonder dat dit aanbeden milieu er nog maar een haar beter van wordt, zoals Simon Rozendaal in Elsevier Aug 98, al constateerde.

Naar critici pleegt VROM nooit te luisteren. Zo koestert VROM, de ammoniakmythe, de broeikasgasmythe, en al eerder de asbesthysterie. Kenmerk van alle VROM producten is een zinloos, enorm groot energieverbruik! En thans is het nitraatspook in een fraaie samenzwering met Brussel weer uit de kast gehaald! Waar of niet waar, het doel heiligt de middelen. Het schone Nederlandse milieu, noemde Rozendaal het best bewaarde geheim van Nederland. Het mondiale milieu wordt nl. elders verdedigd; vooral in Rusland, dat terecht Amerikaanse hulp hiervoor ontvangt. Nu ook duidelijk is geworden hoe zeer broodheer VROM, een te waarderen instituut als RIVM kan manipuleren, vraagt men zich af hoe lang men deze super leugenbank (die hobby's als Ecologische hoofdstructuur doordrukt, terwijl in files stikkend Nederland om een Infrastructuur schreeuwt) nog laat voortmodderen!

    Geert Grunneger
De hoogste Co÷peratiebestuurders van Friesland-Campina, Kees Wantenaar, Sybren Attema
zijn veel te weinig echte boerenbestuurders

De Duitse en Franse landbouwministers en uit zes andere landen eisen in een gezamenlijke
brief aan Europees commissaris Mariann Fischer Boel aanvullende maatregelen voor zuivelsector

De Dutch Dairymen Board (DDB) stapt uit het ketenoverleg over de zuivelcrisis.
Dit heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

Het zogenaamde ketenoverleg heeft ÚÚn concreet ding opgeleverd:
LTO en de boerenbonden DDB en NMV zijn het volledig oneens.

Ruim eenderde van alle melkveehouders slaagt er ondanks de lage melkprijzen
nog steeds in om te voldoen aan de aflossingsverplichtingen.

De hoge heren van FrieslandCampina hebben gesproken.
Daar werd je niet vrolijk van.

De bruto inkomsten van het gemiddelde melkveebedrijf zijn in het eerste
halfjaar van 2009 met bijna 37.000 euro, ofwel 41 procent gedaald.

Jos de boer: Niet alleen de bollentelers verkeren in zwaar weer.
De gehele agrarische sector deelt dit leed.Gelukkig zijn de banken coulant

Nederlandse melkveehouders blijven meer melkquotum aankopen.
Dit blijkt uit de jongste gegevens van het Productschap Zuivel (PZ)

De melkaanvoer bij FrieslandCampina en ook bij enkele andere zuivelbedrijven blijft
onverwacht hoog Dit blijkt uit gegevens en uitlatingen van de betreffende bedrijven.

De melkpoederprijzen op de internationale internetveiling van de Nieuw-Zeelandse
zuivelgigant Fonterra zijn 25,8 procent gestegen.

Particuliere melkverwerker Nemelco houdt de melkprijs gelijk
op een niveau van Ç 22,56 per 100 kilo exclusief btw.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB)
organiseren mogelijk nieuwe melkacties in Nederland.

Nu komt Pieter van Vollenhoven er weer mee: er moet meer onteigend worden
voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

"LTO neemt regie om uit melkprijsimpasse te komen". Dat was het opwekkende nieuws
van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. Of is het een lachertje?

De melkprijzen zijn op twee manieren zorgelijk. Ten eerste zijn ze veel te laag en
ten tweede zijn de verschillen tussen de co÷peraties te groot.

De productie van zuivel in de Verenigde Staten krimpt. Dat blijkt uit gegevens van NASS,
het statische bureau voor de Amerikaanse landbouw