De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

4800 KPN-mensen verliezen werk door grootheidswaan

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

De belastingbetaler subsidieert de failliete boedel van KPN met E-Plus

Met fiscaal € 22 miljard aan tegenvallers voor de begroting en dus
aan bezuinigingen. Uiteraard op de sociale zekerheid, waar anders?

Allereerst wil ik u zeggen dat het vreselijk is wat u overkomt. Uw baan naar de knoppen, uw pensioen deels naar de verdommenis en een ontwrichting van uw sociale verbanden. U bent niet de enige die dat overkomt, overkwam of nog zal overkomen.

Toch wil ik met al het cynisme dat ik op kan brengen u vertellen dat u hiervoor ook zelf een beetje verantwoordelijk bent. U hebt namelijk een regering en parlement gekozen die het privatiseren onder de vlag van de GATT, de WTO, de GATS, de Europese eenwording en de globalisering over ons hebben afgeroepen. U betaalt nu voor die privatisering de prijs met uw ontslag.

De zogenaamde 'topmanagers' van KPN zoals de heer Dik - die zeer oneigenlijk ondernemers worden genoemd - zullen zich niet aan het loket van de WW of de bijstand hoeven melden. Ook u zult zich vermoedelijk de topsalarissen en bonussen nog wel herinneren die garant staan voor toptalent. Het toptalent bij de KPN en in de politiek (CPB en ministeries niet uitgezonderd) zorgden ervoor dat vanwege internationale afspraken (o.a. de Bilderbergconferentie, de WTO en de GATS-verdragen) de infrastructuur wordt prijsgegeven aan de vrije markt. Daar heersen de wetten van de jungle en niet een democratisch gekozen overheid. Tot die infrastructuur behoort ook het telefoonnet.

Het wachten is op volgende debacles van privatisering van bijvoorbeeld de waterleiding, het gasnet, openbaar vervoer, de elektriciteitsvoorziening, het onderwijs, de ziekenzorg en natuurlijk de AOW en WAO, voorzover die nog niet zijn overgedragen aan het liberale kapitalisme. Niet alleen top-managers en top-ambtenaren zijn verantwoordelijk voor uw ongeluk, maar in even zo grote mate top-journalisten en top-economen die de sprookjes over privatisering ondersteunden en verbreidden. Ja, en nu moet u op de blaren zitten. In het licht van de komende afzwakking van de conjunctuur en mogelijke recessie: 'Eigen schuld, dikke bult ??'. Niemand heeft vooraf een maatschappelijke discussie geëist over de consequenties van privatisering.

'n Goede vraag aan top-personen in bedrijfsleven, wetenschap, journalistiek en politiek zou zijn: "Welke productie- en rendementsverbetering kunnen wij verwachten van het privatiseren van uw eigen bloedsomloop met aandelen op de beurs, met name om overbodige onderdelen weg te saneren en een gezonder lijf te garanderen?" Ik weet zeker dat je zelfs de meest egoïstische, en hebzuchtige VVD'er tot 't inzicht kan brengen dat er iets niet goed gaat.

In afwachting van uw gebundeld protest tegen de privatisering. Ik hoop echt voor ons allen dat KPN morgenvroeg al failliet gaat en dat het weer gewoon een overheidsbedrijf wordt, dat gericht is op dienstverlening aan heel het Nederlandse volk; en niet alleen op winst voor top-speculanten. U hebt misschien ook begrepen dat de KPN voor eeuwig rente zal moeten betalen aan de bankiers bij een dergelijke schuldenlast, waarmee uw geprivilegieerd toptalent ons heeft opgezadeld. Dat is wel 3000 gulden per Nederlander en die schuld moet iedereen betalen via de telefoontikken of via de belastingen. Wie wordt daarop afgerekend? Datzelfde probleem heeft ook de Derde Wereld. Eeuwig rente betalen aan het internationale grootkapitaal. Ben ik een socialist? Nee hoor, wel een sociaal-liberaal die vrijheid gunt aan een ieder; en niet alleen aan diegenen die vrijheid kunnen betalen.

Robert M. Brockhus (webmaster Sociale Databank Nederland op persoonlijke titel)

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen
035-5244141
e-mail: sdn@planet.nl
website: www.sdnl.nlHet KPN debacle kost u en elke andere Nederlander 3000 gulden via de belastingen

P.s., een paar vragen:

  Waar kwam het geld vandaan dat nu die schuld van 50 miljard gulden vormt van KPN?
  Waar ging het geld, dat nu de schuld van 50 miljard gulden vormt, effectief naar toe?
  Is hier pure geldschepping aan de orde waaraan grof verdiend wordt door de banken?
  Waarom stelt men een 'crisis-korting' op het betalen van rente niet ter discussie?
  Waarom komen de klappen alleen terecht bij de wernemers en niet bij de financiers?

C.c.

  Deze brief staat als kopie op het internet op pagina kpn.htm (Mail hem door.)
  CPB, CBS, parlement, ministeries, media, universiteiten en mij bekende personen met E-mailadres.