De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Het KPN debacle kost elke Nederlander 3000 gulden via belastingen

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

De belastingbetaler subsidieert de failliete boedel van KPN met E-Plus


    KPN en de 4800 slachtoffers
en
de 16 miljoen Nederlanders die allemaal
3000 gulden compensatie moeten betalen


Lees daarvoor de hieronder volgende mailwisseling-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: fried van zantvliet [mailto:fr.zantvliet@wxs.nl]
Verzonden: zondag 28 oktober 2001 18:52
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: ontslag bij KPN


L.S.

Bedankt voor Uw ongevraagde email. Ik denk dat de tijd van privatiseren voorbij moet zijn. Het is goed dat er financieel orde op zaken is gesteld, maar nu gaan alleen de grootste zakkenvullers met de centen strijken die voor ons allen bedoeld waren. Wie bindt de kat de bel aan? Ik ben heel benieuwd. Na de privatisering zitten de spoorwegen in de problemen. Loopt de sociale verzekering niet meer. Nu gaat de telefoon eraan en dan is het nog maar even wachten en dan gaat het met de post dezelfde weg op. Ik wens U veel succes.

Fried van Zantvliet.Beste Fried,

Uw analyse is juist. De HEREN hebben "en petit comité" de staatsschuld met 50 miljard verhoogd. Per hoofd van de bevolking is dat ca. 3000 gulden. Een gezin van 4 heeft dus een schadepost van 12 mille. Zo simpel is het.

Of dit schadebedrag nu linksom of rechtsom op het bord van de gewone man komt, het maakt niet uit. Of de banken het verlies van de belastingafdracht afschrijven - en dus een begrotingstekort ontstaat - of dat de bedrijven die aan KPN geleverd hebben dat doen, danwel dat de staat de schuld rechtstreeks overneemt, het komt allemaal op hetzelfde neer. Juist omdat de staat geen persoon met 'n portemonnee is, maar een dynamische kolonie van de soort Homo Sapiens, die evenwel het 'Sapiens = Weten' nog niet eigen gemaakt heeft. Feit is dat de vele miljarden de grens over zijn gegaan voor de aankoop van o.a. E-Plus en nog ergens wat bandbreedte in het elektromagnetisch spectrum van de planeet Aarde.

Het is me wel wat waard om de media eindelijk zo ver te krijgen dat ze vragen gaan stellen op de manier die u nu doet. Ik weet echter ook dat een grote groep mensen het niets kan schelen waar de klappen vallen, vooral ook omdat ze in een overdaad leven die aan miljoenen mensen met een uitkering wordt ontzegd. De VVD zal wel weer zeggen dat er bezuinigd moet worden op de armen, want anders draait de economie niet goed. Snap je?

Maak gebruik van de e-maillijsten bij de SDN zodat je het parlement bij de les houdt. Een lijst voor de media komt er ook al aan.


Met vriendelijke groet,


Robert M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227 - 1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141
e-mail: sdn@planet.nl
website: www.sdnl.nl
Deze brief staat op het internet op pagina kpn-3000.htm Mail deze naar
CPB, CBS, parlement, ministeries, media, universiteiten en u bekende personen met E-mailadres.