Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Een juridisch en politiek schandaal van de hoogste orde om machtsmisbruik en corruptie af te dekken

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem
Een overzicht van de in de video ingebracht commentaren over corruptie

Deze schokkende onthullingen over onze rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate het vertrouwen verder dat de burger ten
onrechte in het rechtssysteem nog had. Stel eens wat vragen aan het ANP. Ikzelf kreeg nooit een zinnige reactie op mijn vragen.
Zie: www.sdnl.nl/anp-correspondentie.pdf. Alle linkjes en verwijzingen naar internet kan men op volgorde vinden in deze website:
www.sdnl.nl/koppelingen.htm. Deze video duurt een uur! De linkjes bekijken vergt vele uren. Vergroot uw kennis over de macht.


Koppeling  1
Het al jaren durende gevecht om het georkestreerde faillissement van de bollenboeren boven water te krijgen begint normaal, maar ontwikkelt zich in een onthullend pleidooi van de advocaat met bewijs van fraude en bedrog; en dan de wettelijke verantwoordelijkheid en plicht van beŽdigde functionarissen als rechters en raadsheren m.b.t. Art. 162 Strafvordering, om als kennisdrager van fraude verplicht aangifte te doen bij Justitie. Zie: www.sdnl.nl/pdf/pleidooi-bollenboeren.pdf

Koppeling  2
Het indringende pleidooi van de advocaat van Wim Visser staat bol van de aantijgingen van fraude, bedrog, corruptie, diefstal en het afdekken door de verantwoordelijke rechter-commissarissen in deze miljoenenaffaire. Zie: www.sdnl.nl/pdf/pleidooi-bollenboeren.pdf

Koppeling  3
Deze civiele zaak is de tweede waar formeel wordt gesproken over de aangifteplicht van ook rechters van strafbare feiten, waarvan zij kennis hebben gekregen via bijvoorbeeld deze rechtsprocedure bij het Gerechtshof in Amsterdam. Artikel 162 Sv (www.sdnl.nl/artikel-162-sv.htm) is de kern van onze poging om ons rechtssysteem eerlijker en integer te krijgen, omdat artikel 120 in de grondwet elke controle op de rechtspraak en diens vonnissen uitsluit. Dit is alleen in Nederland zo; en nergens anders in de Europese Unie. Zie: www.sdnl.nl/artikel-120-grondwet.htm

Koppeling  4
De eerste strafaangifte tegen twee rechters van de rechtbank Amsterdam vindt u hier: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-rechters.htm. Bij weigering van het Hof om artikel 162 Sv in gang te zetten bij bewezen fraude en corruptie, zal ook tegen elk van de raadsheren strafaangifte bij de politie worden gedaan. zie: www.sdnl.nl/artikel-162-sv.htm

Koppeling  5
Ook de heer R. Kluun strijdt een titanenstrijd tegen de afdek- en verdraaicultuur van de overheid met WOB-verzoeken; en over de instructie van oud-minister Hirsch Ballin om alle artikel 12 procedures, waarbij curatoren en rechter-commissarissen illegaal betrokken zijn, die altijd in de doofpot weg te laten werken door het Gerechtshof in Den Haag. Zie: www.sdnl.nl/kluun.htm

Koppeling  6
Wim Visser krijgt een geplande afspraak met mr. Bloos de Hoofdofficier van het Functioneel Parket bij het Openbaar Ministerie. Hij zal daar strafaangifte doen van de weigering van de raadsheren van het Hof in Amsterdam om effectief en wettelijk verplicht ieder voor zich aangifte te doen van de aan hen ter kennis gebrachte strafbare feiten die zijn gepleegd door derden en beŽdigde functionarissen, zoals curatoren en rechter-commissarissen. Het voorbeeld van zo'n strafaangifte hebben de raadsheren in ontvangst genomen en in het dossier ingevoegd. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-rechters.htm

Koppeling  7
Op 27 juni 2017 was de vervolg-rolzitting, omdat op 20 juni er onregelmatigheden werden geconstateerd in het bij de rechter liggende dossier. Er ontbraken 13 strafaangiften tegen de overheid en instanties als het UWV. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-uwv.htm
Koppeling  8
Het dossier van de heer ir. R.A.A. Rietveld is te vinden op www.sdnl.nl/rietveld.htm en het historisch overzicht op: www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-collusie.htm

Koppeling  9
Het proces-verbaal met aangifte bij de politie van de zware mishandeling met ziekenhuisopname van de heer Rietveld is onvindbaar in het politiearchief, maar is wel te zien op www.sdnl.nl/rietveld-gemolesteerd.htm

Koppeling  10
De Koppeling  over de afspraak met mr. M. Bloos van het Functioneel Parket van het OM ziet u hier:   https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ. Het Openbaar Ministerie probeert de fraude van o.a. het UWV en het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de FIOD-affaire rond de Campingmaffia in de doofpot te krijgen. Dit is te volgen op: www.sdnl.nl/rietveld-uwv.htm

Koppeling  11
Rietveld verwijst naar de bevoegdheid van een rechter en diens ambtseed op de grondwet, met daarin Art. 120, dat toetsing van een vonnis aan de Grondwet uitsluit. Het onwettig genegeerde Art. 162 Sv verplicht een kennisdrager van strafbare feiten om daarvan aangifte te doen. Zie www.sdnl.nl/kennisdrager.htm

Koppeling  12
Niet alleen zijn dertig strafaangiften tegen diverse personen en instanties uit het politiearchief spoorloos verdwenen, ook de strafaangifte tegen de voorzitter en advocaat-generaal van het Gerechtshof in Arnhem blijkt niet terug te vinden in de politiedossiers. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm, en de brief aan deze rechter: www.sdnl.nl/pdf/rietveld-aan-rechtbank-amsterdam-van-15-juni-2017.pdf

Koppeling  13
Ir. Rietveld heeft een gigantisch dossier m.b.t. frauduleus handelen van overheidsinstanties als gevolg van zijn onderzoek als medewerker van de FIOD-ECD, m.b.t. de wanpraktijken van zoals hij noemt 'de campingmaffia'. Zie voor de afdektactiek o.a. www.sdnl.nl/rietveld-complot-politie.htm

Koppeling  14
Ir. Rietveld verzocht minister Ard van der Steur om interventie, om het gesjoemel bij het OM, de rechtspraak en het UWV eindelijk te stoppen. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-verzoekt-interventie-minister-van-der-steur.htm. Dit met vervolgens de strafaangifte bij de inspecteur van politie op 28 mei 2017. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-identiteitsfraude.htm

Koppeling  15
Het vertrouwen in de overheid, politie, justitie, rechtspraak, het UWV en de politiek, blijkt naar een dieptepunt te zijn afgezakt. Ook de massamedia worden niet echt vertrouwd als spreekbuis van de overheid. Zie daarvoor het tweegesprek van redacteur Rob Brockhus en freelance journalist Nico van den Ham: https://www.youtube.com/watch?v=pBnQ2oiL4xg, of via de website: www.sdnl.nl/nico-van-den-ham.htm

Koppeling  16
De aanleiding van deze onthullingen is de aangifte bij de politie in Amsterdam op 28 mei 2017. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-identiteitsfraude.htm
Koppeling  17
N.a.v. de spookeisers tegen Rietveld, zie: www.sdnl.nl/rietveld-eisers.htm, speelt ook gerechtsdeurwaarder van der Meer & Philipsen een bijzondere rol: www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-deurwaarder.htm

Koppeling  18
M.b.t. de Gemeentelijke Basis Administratie in Castricum en het UWV is een uitgebreid verslag te zien op: www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-complot-uwv.htm

Koppeling  19
Duidelijk is ook dat alle Kamerleden hun ambtseed als volksvertegenwoordiger overduidelijk schenden; en journalisten hun beroepseer! Zij dumpen die om den brode in de vuilnisbak. Iedereen weet wat de consequenties zijn van openbaarmaking van deze massale rechterlijke zwendel. Zie: www.sdnl.nl/nico-van-den-ham.htm  en ook: www.sdnl.nl/twan-tak.htm

Koppeling  20
Wat tot heden door alle rechters en raadsheren wordt genegeerd, is hun wettelijke plicht om strafaangifte te doen van aan hen ter kennis gebrachte strafbare feiten, die zijn gepleegd door met name beŽdigde functionarissen. Art. 162 Wetboek van Strafvordering, verplicht elke beŽdigde persoon; en dus ook een rechter of raadsheer, om daarvan aangifte te doen bij Justitie. Zie: www.sdnl.nl/artikel-162-sv.htm

Koppeling  21
Noteer de link van de verdwenen strafaangifte uit het politiearchief met de aangifte tegen het Hof in Arnhem: https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg; of via deze link: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm

Koppeling  22
Voor deze cruciale rechtszitting werden alle Tweede Kamerleden uitgenodigd (www.sdnl.nl/mailing-parlement-2017.htm) en ook alle landelijk massamedia (www.sdnl.nl/media.htm) om te komen. Niemand waagde het, want de eigen carriŤre !!!

Koppeling  23
Ir. R.A.A. Rietveld deed samen met Rob Brockhus een boekje open bij "De Stem van de Straat" op Salto tv over de pensioenen en frauduleuze praktijken van het UWV en de betrokkenheid van o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse overheidsinstanties op: https://www.youtube.com/watch?v=EZIRdWVBbE4

Koppeling  24
Duidelijk is ook dat door artikel 120 in de grondwet (www.sdnl.nl/grondwet-120.htm) de rechtspraak in Nederland volkomen ongecontroleerd is; en naar willekeur en belangenverstrengeling kan vonnissen of veroordelen. Een triest aspect daarvan is dat van ca. 1800 zelfdodingen van ongelukkige mensen per jaar ca. 485 mensen jaarlijks zelfmoord plegen, als direct gevolg van rechterlijke vonnissen. Zie: www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm. De politiek en de massamedia zwijgen daarover.

Koppeling  25
Slachtoffer Wim Visser van de bloembollenfraude en het uitgelokte faillissement door de Rabobank met complete afdekking door het Openbaar Ministerie en het Gerechtshof in Amsterdam, reikte de Raadsheren van het Hof en de griffier de strafaangiften aan tegen twee rechters van de rechtbank Amsterdam. Zie daarvoor: www.sdnl.nl/rietveld-kortgeding.htm. Op Salto TV in de Stem van de Straat gaf Wim visser toelichting op de schade van tweehonderd miljoen voor ca. 80 bollenkwekers en investeerders: Zie: https://www.youtube.com/watch?v=omDZVJ71FVo&feature=youtu.be&t=417

Koppeling  26
U wordt aan geraden om tijd te investeren in het opbouwen van kennis met bewijs van zaken die dringend verbetering behoeven. Dat begint met het invoeren van een Grondwettelijk Hof in Nederland en het schrappen van artikel 120 uit de Grondwet, waardoor rechterlijke vonnissen niet meer naar willekeur en belangenverstrengeling kunnen worden uitgesproken. Het feit dat per jaar ca. 500 mensen zelfmoord plegen vanwege de rechtspraak is volstrekt onacceptabel. Zie: www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm en www.sdnl.nl/kluun-wob-verzoeken.htm

  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland
  Analyse Integriteit Rechterlijke Macht
  Briefwisseling met Gerechtshofpresident mr. F. van der Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Twee Vandaag op 25 juli 2005: De Nederlandse rechtsstaat blijkt een absolute illusie
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij de Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers
  Het Teernstra-archief over o.a. letselschade met: Recht in de ogen gekeken
  Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Een blik achter de schermen van de rechtspraak in de lezing van oud-raadsheer mr. dr. Wicher Wedzinga
  Ook recht is te koop in Nederland, een overzicht van foute advocaten
  Jhr. mr. J.G. Reuchlin: De integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Advocatenwet die in de praktijk niets voorstelt
  Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?
  Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro geplukt !
  Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld
  Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN door drie Nederlandse burgers
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN. Drie Nederlandse burgers
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Hoge Raad heeft een strafrechter ontslagen wegens ondermaats presteren
  Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan
  Rechter Otte: Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak
  Meer klaarheid bij toewijzing rechter
  Rechter Otte: Kwaliteit rechtspraak lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de integriteit van de Rechterlijke Macht
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Algemeen Dagblad van 25 november 1999: Juridische hulp en de valkuilen voor de cliŽnt
  Brief aan presidenten van rechtbanken: Gebrek aan onpartijdigheid kan vertrouwen ondermijnen
  De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen
  Rechter moet ook aansprakelijk worden: Schade kunnen verhalen op de rechter
  Rechters zijn boos op het Openbaar Ministerie
  Kwaliteit lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Het IRM-rapport doet verbijsterende onthullingen over de verwording van ons justitieel apparaat
  Weer wordt een rechter vervolgd om een ambtsmisdrijf
  HP/De Tijd: De vechtende rechter
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?
  Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie
  Hoge Raad serveert Jan Poot af met: Het is een vervalsing van de ambtelijke instructie van oud-minister-Hirsch Ballin
  Raad van State lijkt meer op een doofpot dan op een raad voor gerechtigheid met draaideur rechtspraak
  De Klokkenluiders en hun meldingen aan de Tweede Kamer die doof en blind blijkt te zijn
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?

  Terug naar het begin