Koopkracht is ook een product dat een evenwichtige distributie behoeft

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Brandbrief van R.M. Brockhus aan alle Tweede Kamerleden persoonlijk

Huizen, 17 april 2006


Naar alle kamerleden

Weisglas, F.W. (VVD)

Geachte heer Weisglas,

Jan van Zijl, voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen bakte ze weer bruin op televisie van 16 april 2006. De zweep moet over de ruggen van de luilakken, en natuurlijk tegen hooguit het minimumloon. Als oud-PvdA-kamerlid heeft hij een flinke draai gemaakt naar het libertijns kapitalisme om de grenzen met Oost-Europa open te gooien en de Polen en andere lagelonenlanders een betere toekomst te gunnen, maar dan wel ten koste van het loonniveau en arbeidsomstandigheden bij ons. Ook het afschaffen van de vestigingswet draagt er toe bij dat de wetten van de economische jungle de laatste restjes van sociale bescherming zullen afbreken. Jan van Zijl predikt met zijn RWI puur Nederlands egoïsme.

Maar ook in Buitenhof werd een aanval op de werkende bevolking in Nederland voluit in gang gezet door met name ondernemer Wim Vos van Harry Vos Logistics. Hij draaide keurig om de moeilijke vragen (ook die niet echt gesteld werden) heen. Met 5000 man personeel, alles rond het transport, is hij als ondernemer slim bezig en pakt hij de kans, maar wel ten koste van de werkenden hier.

Bert Bakker en Jan de Wit schoten beiden een bok met "Poeppraten" door te zeggen dat het vrachtverkeer uit Nederland wat betreft Harry Vos uit Nederland verdwenen was en Wim Vos er 2000 chauffeurs uitgeknikkerd had in Nederland. Dat is ten dele juist, omdat Harry Vos nu met Poolse wagens over onze wegen raast. Harry Vos wil zich geheel houden aan de Europese CAO-regels op het lage minimumloon. Dat is logisch met zoveel verschillende landen; maar dat is de clou niet. Het gaat om wat kun je als werkende aan KOOPKRACHT verdienen om in de winkels thuis spullen te kunnen kopen. In Nederland moet je met het minimumloon bijna aanvulling zoeken bij een voedselbank om te kunnen rondkomen, terwijl een Poolse of Roemeense chauffeur op datzelfde minimumloon in euro's verdiend in Nederland, Duitsland of Frankrijk, naar huis gaat met een lokaal inkomen in Polen van vier keer de koopkracht van die in ons land. Die knapen die willen wel met zo'n hoog salaris.

Henk van de Kolk van FNV Bondgenoten had daarmee deels gelijk, maar miste net wat het echte probleem is. Hij zette het probleem van de loonverschillen met een factor vier wel goed neer, maar vergat dat in concrete koopkrachtverhoudingen te vertalen, zoals ik hier doe.

De NMa zal hierover dan ook worden aangesproken om oneerlijke protectionistische structuren aan te pakken.

Zie purchasing power parity - $30,500 (2005 est.) Nederland

en de purchasing power parity - $12,700 (2005 est.) Polen

De verworven rechten moeten worden afgebouwd zegt Harry Vos, totdat het laagste loon in Groot-Europa is bereikt. Maar dan kan niemand meer wat kan kopen in de winkel. Het zogenaamde "weer goed gaan van de economie" is dan ook echt een sprookje van Moeder de Gans, en wat er gaat gebeuren na 1 Januari 2007 doet mij de schrik om het hart slaan. Want denkt u nu werkelijk dat al die tientallen miljoenen mensen in het oosten daar lekker arm in hun krotjes blijven wachten tot de welvaart ook daar toeslaat? Nee toch, die komen met massa's. Een Tsunamie van goedkope arbeid komt onze kant op. Doemdenkerij? Vraag het de Polen, Bulgaren, Roemenen, enz. maar. Wel doen hoor ..!!

De loonkosten moeten omlaag zegt Wim Vos, maar dat betekent eigenlijk dat o.a. de AOW moet worden afgeschaft en ook alle andere sociale voorzieningen, want dat zijn de normen in het oosten van West-Europa. Hebt u de Netwerk-uitzending over armoede in Moldavië gezien? Nee, dat kan ook onze toekomst worden wanneer u niet de oplossing van de koopkrachtpariteit kiest, zo wel in de landelijke wetgeving als in de Europese. Zet het onderwerp op de publieke agenda om daarmee sociale kaalslag voorkomen.

Ik meen dat u als volksvertegenwoordiger de plicht hebt om (los van uw eigen toegewezen deel van het controleren van de regering) zelf inziet dat u de verplichting hebt om een standpunt hierover in de Tweede Kamer behoort in te nemen en dat dus in het openbaar te doen. Het als maar zoeken van de oplossing in volledige werkgelegenheid is buitengewoon kortzichtig, want u kunt op uw vingers natellen dat in de productiesector er steeds minder mensen nodig zullen zijn. De miljoenenuitstoot uit de agrarische sector in het Oosten zal onze arbeidsmarkt overspoelen met werkzoekenden tegen het laagste loon wanneer de grenzen helemaal open gaan.

In afwachting van uw bericht

R.M. Brockhus
Westkade 227. 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl 

P.s. kopie naar de Tweede kamerleden


Knevel interviewt Regina Mac-Nack, coördinatrice voedselbank in de Bijlmer   
Hoeveel voedselbanken wil de regering nog om weer concurrerend te worden ?   
De href="http://www.sdnl.nl/pvdk.htm" target="new">PvdK en de Werklozenbond en Arme Kant geven misschien perspectief ?       
Beluister de radio: 1 op de Middag van de KRO van 25 augustus 2005 !
Suggestie Sociale Databank: hang dit bord boven de deur van voedselbanken

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!