Kringeltje sigarenrook, vrije fantasie in een democratie; 'n verhaaltje voor het slapen gaan

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

KRINKELTJE SIGARENROOK

  Vrije fantasie in een democratie; een verhaaltje voor het slapen gaan.

"De grootste geheimen zijn vaak het meest zichtbaar" (oude Chinese wijsheid)

Hebben wij Nederlanders allemaal zo'n lange neus dat wij daarbij gevat werden?
De Victory Boogie Woogie? Hoe zat dat ook al weer?
Dat stuk onaf linnen met verfvlekken voor 80 miljoen Florijnen?
O ja, ja. Vreemde toestand was dat. Heel raar.
Was dat een sigaar uit eigen doos of niet meer dan een sigarenbandje? Of een smookgordijn?

Het was allemaal begonnen omdat we van de Gulden overgingen op de Euro. De Nederlandse Bank gaf aan het Nederlandse volk voor de gelegenheid een cadeautje. Oei, oei; toch heel aardig! En niet niks zeg! Florijnen 120 miljoen werden uitgetrokken om via een kunststichting van Mr. Boll besteed te worden. Het schilderij 'Victory Boogie Woogie' werd aangekocht voor wel 80 miljoen florijntjes. Hierover werd heel geheimzinnig gedaan want er zouden kapers op de kust geweest zijn; later is de onwaarheid daarvan in de media uiteengezet.

Mr. Boll werd blootstelling aan de TV-camera niet bespaard.

Het democratische gehalte van de hele affaire was nihil. Schande voor zo ongeveer de oudste democratie ter wereld. Premier Kok moest zich verontschuldigen; in deze sorry-democratie boog hij in het stof en beloofde plechtig dat hij het niet meer zou doen. Echt waar niet! Nooit niet! Maar dat is ook niet zo heel vreselijk, want we kunnen de gulden niet nòg een keer afschaffen. Recidive van Wim Kok zit er dus niet in.

Wat veranderde er nou werkelijk met de overgang van Gulden naar Euro?

Tot op dat moment had de Nederlandse Bank als Nationale Centrale Bank valuta van de landen die zouden gaan behoren tot de Eurozone in voorraad om in de internationale valutahandel de wisselkoersen te kunnen beïnvloeden, speculatie te bestrijden en de gulden te stabiliseren, c.q. binnen de bandbreedte te houden. In de kelders van de Nederlandse Bank lag dus een enorme hoop vreemde valuta; baar. Hoeveel?

Naar schatting voor ca. 20 à 25 miljard florijnen.

Na de overgang van de Gulden op de Euro waren die buitenlandse muntspeciën met één klap niet meer nodig; zij verloren hun functie. Wel liggen er in de kelders van de Nationale Centrale en/of de Europese Centrale Bank natuurlijk nog bergen Dollars, Yen enz. enz om te kunnen interveniëren in de handel van valuta van landen buiten de Eurozone. Maar daarom gaat het niet; het gaat om die valuta die opgegaan zijn in de Euro.

Waar zijn die 20 à 25 miljard gebleven?

Ik weet het niet. U wel? Laat het me dan even weten. Misschien zijn ze wel doorgeschoven naar de Europese Centrale Bank, maar heeft Nederland dan niet veel meer betaald dan andere Eurolanden zoals Italië? Is dat niet een zaak van hen die ons politiek vertegenwoordigen?

Als zoiets nou van te voren voorgekookt zou moeten worden, hoe zou je dat dan doen? Nou, dan geef je toch een mooi cadeau? Dat doet het altijd goed om de kritische zin van de ontvanger op nul te stellen; de Romeinen wisten dat ook al: pas op voor Grieken als die met geschenken komen. Maar dat moet je dan wel goed voorbereiden. Zorgvuldige planning en implementatie is het halve leven, niet?

Wat beter dan de Haagsche Schouw, met z'n 100 leden kennelijk erfgenaam van de spreekwoordelijke "200 van Mertens", en de leden daarvan:

 • de voormalige President van de Nederlandse Bank, nu president van de Europese Centrale Bank. Die heeft het geld in de kluis; de miljarden.

 • een eerdere en de nieuwe President van de Nederlandse Bank, tevens penningmeester van de club

 • de voorzitter van de club, de President van de Rechtbank te Den Haag, waar de procedures aangespannen tegen de Staat der Nederlanden worden gevoerd. Stel je voor dat er een procedure aangespannen zou worden tegen de Staat der Nederlanden vanwege verkwisting van Hollandse Guldens? Dat kun je dus beter bij voorbaat afgeregeld hebben. Hoort een President van een gerecht eigenlijk wel thuis in zo'n gezelschap van de macht?

 • topbonzen van het Nederlandse bedrijfsleven, bankwezen en effectenhandel. Die kunnen natuurlijk overtuigd worden dat een dergelijk ruim gebaar van de Nederlandse Bank door een ieder luide dient te worden toegejuicht; eigenlijk kost het niets. Hoezee, hoezee, driewerf hoezee!

 • voor de Minister-president moet zoiets natuurlijk volledig gaar worden voorgestoofd, al dan niet met de legendarische Hollandse spruitjeslucht. Nou dat doe je dan toch via een lid / Raadadviseur bij Algemene Zaken; lid van het Kabinet van de Minister-president? Ja nu zelfs plaatsvervangend Secretaris-Generaal, dus 2e rechterhand van Wim Kok! En verder voor de politiek?

Een oud-minister en een oud-voorzitter van de Tweede Kamer, burgemeester van het museum waar dat stuk beklad linnen nu hangt, is ook niet weg als lid. Dat schouw je toch wel?

 • de Directeur van het Kabinet van Hare Majesteit en loodzware adviseurs. Duidelijk; goudomrande dekking.

 • de Nationale Ombudsman. Stel je voor dat hierover enige Nederlander een klacht zou neerleggen bij de Nationale Ombudsman wegens nadelige behandeling door een overheid?

Wat beter dan dat van tevoren afdekken? Een gewaarschuwd mens telt voor twee, niet? Wat doet de Nationale Ombudsman eigenlijk in zo'n clubje waar hij aanschurkt tegen de macht?

Hij hoort zich verre te houden van dit soort concentratie van macht afgeschermd voor enige democratische controle. Maar er zitten meerdere Staatsraden bij. En de Directeur van het kabinet van H.M.. Zou dit zijn benoeming tot lid van de Raad van State nou hebben bevorderd of belemmerd?

 • en dan vooral de Staatsraad die een kunststichting onder zich heeft en al sinds jaar en dag weet om te gaan met kapitalen in kunst en de echte bezitters daarvan ? Nuttig hoor, ook voor z'n kunstgebeuren.

 • de pecunia, de pecunia ! Natuurlijk: pecunia non olet , maar we mogen de bonentellers niet vergeten. De vorm moet gerespecteerd worden. Het Ministerie van Financiën heeft nog zoiets als een Thesaurier-generaal, net woord voor super toeziend boekhouder van 's lands gelden. En de Rekenkamer als ABO, Alziend Bonenteller-Oog? Zitten erbij; geregeld.

 • verder nog wat topadvocaten; dat is ook een echt fijn ingrediënt, je weet maar nooit.

 • zouden bedrijven zich gepakt voelen? Geen probleem met de Kamer Van Koophandel.

 • hoe moet het buitenland dit soort kaaskoppendelirium verstaan? BEB Min van EZ.

 • museumwereld. À priori steun van een directeur van een belangrijk rijksmuseum, van een universiteitsbibliotheek en van een algemeen bekend tv-kunstkenner past toch keurig in het stramien van de aankoop van dit onafgemaakte (kunst)werk?

 • de pers? Ach kom, dat hebben we toch allemaal in huis met een paar man van de Sijthof-pers en de banden met de Haagsche Courant en de GPD?

 • en de flankdekking? We hebben alles in de kast: NAVO, luchtmacht en via de Rotary nog X generaals en zo tussen de coulissen.

 • de zegen van boven regel je nog even af met een dominee. Je moet toch echt wel aan alle kanten gedekt zijn; je weet maar nooit.


Lezer, die nu bijna in slaap gevallen zal zijn: ik leg u een vraag voor.

Wat is de waarschijnlijkheid dat deze 'Victory Boogie Woogie'-affaire zorgvuldig voorgekookt werd om de aandacht af te leiden van een vraag met veel meer gewicht aan goud: waar zijn de valuta gebleven die met de overgang naar de Euro niet meer nodig waren? Met zeg 20 miljard florijnen is dat een hele grote doos sigaren en heeft het Nederlandse volk met ca. 100 miljoen niet eens een sigaar uit eigen doos gekregen, maar hooguit een kleurrijk sigarenbandje. Wie zit er nu te paffen?

In geval van meevallers van 'slechts' een paar miljard dreigen er volgens de media in de politiek al voortdurend stammenoorlogen, of bijkans burgeroorlog, uit te breken: moeten die gelden benut worden om de staatsschuld te verminderen of om andere 'leuke' dingen voor de kiezer te doen? En die ca. 20 miljard dan ??


Lezer,

zouden er niet veel meer uiterst zwaarwegende besluiten de facto genomen worden in deze Haegsche kring en/of andere schimmige clubjes die zich volledig onttrekken aan het kritisch oog van de democratische controle? Verwordt ons parlement tot een schijnoperette?

Moeten we bij de sorry-democratie het woord democratie maar niet schrappen? Wat is er over van de democratie? En van recht dat toch al vervangen is door macht? Wat doen die sigarendozen met dure Havanna's er eigenlijk nog toe? Waar maak ik mij nog druk om; ik rook al 13 jaar niet meer. Maar toch: waar zijn die 20 à 25 miljard gebleven?

Dat wil ik graag weten, ook al val ik in slaap. Dit dan was het verhaaltje voor het slapen gaan; de Fabeltjeskrant zit er weer op. Nu lekker gaan slapen hoor! Snaveltjes toe, oogjes dicht....!!

  Slaap kindje slaap.

Wegens
Wonderen van warrige wanen
Wieg ik op een
Wazig wit wolkje van
Wollige watten
Weg.

Kolya de Verschrikkelijke.