Op 27 september j.l. wilde ik aangifte doen van een strafbaar feit

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Het doen van aangifte werd botweg geweigerd, ondanks de wet

H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 28-09-2000.

Faxbericht aan:
  Politie Eindhoven afd. Tongelre
  Ruysdaelbaan 35
  5613 DX EINDHOVEN
  via faxnummer: 040-2330898


Faxbericht van: H.C. Klomp via : 040-2982329   OPEN BRIEF


Onderwerp: Aangifte.


Geachte Heer, Mevrouw,

Op 27 september j.l. wilde ik aangifte doen van een strafbaar feit. Om ongeveer 11.30 uur sprak ik met een politiebeambte op Uw kantoor.

Na een korte uitleg mijnerzijds werd mij te verstaan gegeven dat mijn aangifte werd geweigerd.

Tevens deelde ik mede dat ik schriftelijke bewijzen bij me had die ik overigens reeds op de balie had gelegd. Men wilde de bewijzen zelfs niet inzien.Ik moest maar rechtstreeks naar de officier van justitie gaan, werd mij te verstaan gegeven.

In een eerdere gelegenheid, bij een aangifte van een strafbaar feit, waren de politieambtenaren al even weigerachtig. Destijds na tussenkomst van de Hr. A.M.L. van Rooij, directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te St. Oedenrode werd de aangifte wel aangenomen.

Nadat ik ongeveer tien jaren geleden (daarvoor had ik een rustig leven) door witteboordcriminelen werd heb ik steeds te maken met strafbare feiten die tegen mij worden gepleegd. Dit alles omdat ik heb en blijf trachten de witteboord-criminelen voor de rechter te krijgen.

Ik heb de overtuiging dat de werkwijze van de politie, de verloedering van de maatschappij, welke in ras tempo voortgaat, een handje helpt.

Deze brief zal ik bij diverse gelegenheden in het geding brengen en publiceren op internet www.sdnl.nl/klomp-9.htm


Vertrouwende U voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,

Hoogachtend,

H.C. Klomp