Reactiepagina voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer
der Staten Generaal op de open brief van Henk Klomp

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Het recht van weerwoord dat consequent niet benut wordt

Open brief van H. Klomp aan leden v/d Eerste Kamer der Staten-Generaal
Reactieformulier voor leden v/d Eerste Kamer op het verzoek van Klomp


Gereserveerde ruimte voor een antwoord