Brief van H. Klomp aan Mr. A. de Rijck van Eindhoven met klacht over politieoptreden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Een strafbaar feit is begaan door de medewerkers van Schade-expert Bureau Von Reth

H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 10 december 2001.

Gemeente Eindhoven
t.a.v. Mr. A. de Rijck
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN


Onderwerp:
Klacht tegen Politieoptreden.

Uw kenmerk: JZ en IV 01J017316


  Geachte Mevrouw de Rijck,

Naar aanleiding van Uw brief van d.d. 27-11-2001 het volgende.

U geeft in Uw brief aan dat er geen sprake is van oplichting art. 326 Wetboek van strafrecht (hierna WSR). Na bestudering kom ik tot de conclusie dat U daarover juist heeft geoordeeld. Na het inzien van het WSR kom ik tot de conclusie dat er sprake is van valsheid in geschrift art. 225 WSR. Dit strafbaar feit is begaan door de medewerkers van Schade-expert Bureau Von Reth Tel: 040-2552800.

Nogmaals een extra toelichting

Onderstaande twee onafhankelijke beëedigde taxateurs van gerenomeerde bedrijven komen tot de achtereenvolgende waarde. Punt 1 en punt 2. Vervolgens komt bureau Von Reth met een (valse) verklaring. Punt 3.


 1. Van Boxtel en Partners;
  Zij komen tot een aanvangsonderhandelingsprijs bij verkoop vrij op naam.
  Dus zonder verwervingskosten voor koper. _ _ _ _ _ _ ___fl. 505.000,00

 2. R.S.P. Makelaars;
  Zij komen tot een waarde met k.k.
  Dus met verwervingskosten voor koper. __ _ _ _ _ _ _ _ _ fl. 460.000,00

 3. Bureau Von Reth;
  Schade-expert aangewezen door verzekeraar ING-Bank _ fl. 260.000,00
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus restant fl. _85.000,00
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ------------------
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Totaal fl. 345.000,00

Wanneer ik de laagste taxatie van de beëedigde makelaars neem fl. 460.000,00. (overigens fl. 505.000,00 is na verrekening verwervinskosten nagenoeg hetzelfde), dan nog ben ik door de vals aan papier toevertrouwde taxatie van Bureau Von Reth benadeeld voor ongeveer fl. 115.000,00.

Voor een globale waarde bepaling van bedrijfsonroerendgoed, waarvan in deze sprake is, wordt normaal 12 a 13 maal de huurwaarde per jaar genomen. In dit geval 12 a 13 X fl. 36.000,00 per jaar. De slotsom is dus tussen fl. 432.000,00 = 12 X de jaarhuur, en fl. 468.000,00 = 13 X de jaarhuur. Dit gegeven kunt U bij elke makelaar controleren.

Al de hierboven vernoemde gegevens heeft U reeds in Uw bezit. Ik vraag U met inachtneming van art. 225 WSR mijn melding van een strafbaar feit nog eens te beoordelen. Voor de openheid laat ik deze brief registreren op mijn website bij internet onder www.sdnl.nl/klomp-13.htm

Voor Uw antwoord heb ik reeds ruimte op mijn website gereserveerd.

In afwachting van Uw bericht verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

H.C. Klomp