Mr. Jurgens behandelde als voorzitter van het rechtscollege mijn klacht tot niet-vervolging

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Uit de stukken bleek duidelijk dat er zware strafbare feiten waren gepleegd

H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven 1 oktober 2001.

      OPEN BRIEF


Gerechtshof 's Hertogenbosch
t.a.v. Mr. Jurgens
Postbus 70583
5201 CZ 's Hertogenbosch


Onderwerp: Beklag niet vervolging w.s.v. art. 12

Zaaknummer: K.00.0240


    Geachte heer Jurgens,

Op 13 mei 2001 heeft U als voorzitter van het rechtscollege mijn klacht tot niet vervolging behandeld.

Om 12.03 uur kwam ik de raadskamer binnen en om 12.07 was de behandeling ten einde. In die tijd heb ik ongeveer een halve minuut de tijd gehad om te spreken. Verder dan het noemen van mijn naam en de naam van de beklaagde ben ik niet kunnen komen. U ontnam mij de gelegenheid.

Uit de stukken die in Uw bezit waren bleek heel duidelijk dat er zware strafbare feiten waren gepleegd tegen mij.

De beslissing, op 15 augustus 2001, dat U mijn klacht afwijst is het gevolg van Uw crimineel gedrag. Kennelijk heeft U mijn oproep tot het plegen van misdrijven opgevolgd, die ik overigens nogmaals bijsluit.

U zou zich moeten realiseren dat U een handje helpt aan de verloedering van de samenleving wat de laatste tijd helaas in rap tempo toeneemt,

Hoogachtend,

H.C. Klomp


P.s. deze brief wordt gepubliceerd op internet www.sdnl.nl/klomp-11.htm